Tin tức
Trang chủ   >  Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc  >   Tin tức  >  
Góp ý Dự thảo Đề án xây dựng tổng thể ĐHQGHN tại Hòa Lạc
Ngày 01/02/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức cuộc họp góp ý cho Dự thảo Đề án xây dựng tổng thể ĐHQGHHN tại Hòa Lạc, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN – PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp.

Dự thảo đề án xây dựng tổng thể do Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng lập.
Sau khi nghe đơn vị tư vấn lập đề án trình bày Dự thảo Đề án xây dựng tổng thể ĐHQGHN tại Hòa Lạc và các ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu tham dự, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN – PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ đã đánh giá cao công việc của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc chuẩn bị Đề án này.
ĐHQGHN coi dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến chiến lược phát triển của mình và mong muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án vì hiện nay đã bị chậm rất nhiều so với kế hoạch.
Để đảm bảo tính khả thi của Đề án, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN – PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ đã đề nghị các đơn vị thụ hưởng các dự án thành phần có tên trong Dự án đầu tư xây dựng tổng thể ĐHQGHN tại Hòa Lạc căn cứ nội dung dự thảo đề án và các văn bản tài liệu liên quan có trách nhiệm gửi văn bản góp ý cho dự thảo đề án về ĐHQGHN. Thời hạn gửi về ĐHQGHN trước ngày 08/02/2012.
Văn phòng và các Ban chức năng, Ban quản lý và phát triển dự án ĐHQGHN có trách nhiệm hướng dẫn, rà soát, kiểm tra số liệu và ý kiến góp ý của các đơn vị theo lĩnh vực mình quản lý. Kết quả rà soát, kiểm tra gửi về Ban Xây dựng để tập hợp gửi đơn vị tư vấn lập đề án và chủ đầu tư. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/02/2012.
ĐHQGHN sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng và đơn vị tư vấn lập đề án đề xuất không đưa vào đề án xây dựng tổng thể phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất 03 cơ sở cũ của ĐHQGHN tại nội thành để lấy nguồn vốn đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Chủ trương của ĐHQGHN dành quỹ đất tại nội thành để phát triển ĐHQGHN trong tương lai.

 Bùi Tuấn - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :