danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:31:39 Ngày 05/06/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 600/TCCB
Ngày ban hành : 01/10/2001
Trích yếu : Quyết định về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội