danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:09:53 Ngày 18/11/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu :
Ngày ban hành : 01/09/2008
Trích yếu : Đề án Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội