TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 17:44:12 Ngày 25/10/2019 GMT+7
Nghiệm thu đề tài “Xây dựng Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ vùng Tây Bắc”
Ngày 22/10/2019, tại ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp nghiệm thu đề tài “Xây dựng Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ vùng Tây Bắc, mã số đề tài: KHCN-TB.25X/13-18” với sự chủ trì của chủ tịch Hội đồng - GS.TS Trương Quang Học.

TS. Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, kết quả đề tài “Xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ vùng Tây Bắc” gồm quy trình xây dựng bộ chỉ tiêu theo hướng tăng cường áp dụng bộ chỉ PTBV vào thực tiễn địa phương để kiểm chứng từ đó nâng cao tính khả thi của bộ chỉ tiêu; Cơ sở xác định giá trị mục tiêu/kỳ vọng/ngưỡng của các chỉ tiêu PTBV; Lần đầu tiên đề xuất các bước, thang đánh giá tiến trình hướng đến PTBV của các chỉ tiêu, thang đánh giá chỉ số PTBV và khung định hướng các giải pháp thúc đẩy PTBV.

Bên cạnh đó, đề tài đã xây dựng các module hỗ trợ tính toán giá trị các chỉ tiêu liên quan đến sơ đồ gồm: tỉ lệ dân số sống trong vùng có nguy cơ bị trượt lở đất và lũ lụt, tỉ lệ diện tích có lượng xói mòn đất thực tế vượt ngưỡng trên diện tích đất nông lâm, tỉ lệ đất bị khô hạn trên diện tích đất nông nghiệp, diện tích cây trồng hàng năm trồng ở khu vực không phù hợp, ... Bên cạnh đó, đề tài đã làm rõ mục tiêu, bản chất, ý nghĩa, tiến trình phát triển của bộ chỉ tiêu PTBV và bộ chỉ tiêu mục tiêu PTBV của LHQ và tại Việt Nam.

Về mặt thực tiễn, các địa phương trong vùng nghiên cứu có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài để tổng kết đánh giá PTBV giai đoạn 2010 – 2020 phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng cấp tỉnh năm 2020. Kết quả của đề tài cùng với kết quả của đề tài Xây dựng bộ chỉ tiêu PTBV vùng Tây Nguyên trong Chương trình Tây Nguyên 3 là cơ sở thực tiễn quan trọng để Nhà nước xây dựng và ban hành bộ chỉ tiêu PTBV quốc gia và địa phương trong giai đoạn tới (2021 – 2030) đảm bảo hai cấp độ của PTBV của một quốc gia theo như định hướng của Liên hợp quốc.

Trên cơ sở danh sách bộ chỉ tiêu PTBV vùng Tây Bắc do tập thể tác giả đề xuất, thông qua 14 buổi tọa đàm tại các địa phương (12 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và 2 huyện Cẩm Thủy và Quế Phong), tham vấn tổ chuyên gia gồm 12 thành viên, kiểm chứng và hiệu chỉnh các chỉ tiêu phát triển bền vững vùng Tây Bắc thông qua thu thập số liệu, tính toán các chỉ tiêu, hội thảo báo cáo kết quả đánh giá thử nghiệm tại địa phương, đề tài đã bộ chỉ tiêu PTBV vùng Tây Bắc theo lĩnh vực và lãnh thổ gồm 3 cấp: cấp vùng 105 chỉ tiêu, cấp tỉnh gồm 103 chỉ tiêu, cấp huyện gồm 79 chỉ tiêu, trong đó có 4 chỉ tiêu sử dụng trong tương lai ở cấp tỉnh và huyện, 3 chỉ tiêu sử dụng trong tương lai ở cấp vùng.

Bộ chỉ tiêu PTBV (SDIs) và bộ chỉ tiêu mục tiêu PTBV (SDGIs) là hai bộ chỉ tiêu được xây dựng bởi hai đơn vị khác nhau của LHQ, phục vụ hai mục đích khác nhau. Bộ chỉ tiêu PTBV phục vụ mục đích theo dõi, giám sát, đánh giá chiến lược PTBV, tiến trình hướng đến PTBV của một quốc gia, địa phương, hay vùng lãnh thổ theo mục tiêu PTBV của quốc gia, địa phương hay vùng lãnh thổ đó (mục tiêu của quốc gia, địa phương). Bộ chỉ tiêu mục tiêu PTBV được tiếp nối và phát triển từ bộ chỉ tiêu mục tiêu thiên niên kỷ, phục vụ mục đích theo dõi, giám sát, đánh giá các mục tiêu PTBV của LHQ (mục tiêu toàn cầu) mà các quốc gia đã cam kết.

Đề tài đã xây dựng bộ chỉ tiêu PTBV vùng Tây Bắc dựa trên khung xây dựng bộ chỉ tiêu PTBV theo chủ đề của LHQ năm 2007 có tham khảo bộ chỉ tiêu mục tiêu PTBV. Quy trình xây dựng bộ chỉ tiêu PTBV đã được bổ sung, hoàn thiện theo hướng tăng cường áp dụng bộ chỉ tiêu PTBV vào thực tiễn địa phương để kiểm chứng về tính khả thi, nâng cao tính khả thi khi thực hiện

Đề tài đã lần đầu tiên đề xuất thang đánh giá gồm 5 mức để đánh giá tiến trình hướng đến mục tiêu cho các chỉ tiêu và chỉ số của các lĩnh vực PTBV: rất thuận lợi, khá thuận lợi, thuận lợi trung bình, kém thuận lợi và không thuận lợi để đạt mục tiêu.

Đề tài đã đề xuất thang đánh giá chỉ số PTBV gồm 5 mức PTBV: tốt, khá, trung bình, kém và rất kém. Tương ứng với 5 mức đánh giá là khung đề xuất giải pháp về chính sách thúc đẩy PTBV cho một địa phương.

Bộ chỉ tiêu PTBV theo lĩnh vực và theo lãnh thổ vùng Tây Bắc gồm 3 cấp (vùng, tỉnh và huyện) và 13 lĩnh vực (phát triển kinh tế, quan hệ kinh tế quốc tế, phương thức sản xuất và tiêu dùng, mức sống, quản trị, sức khỏe, giáo dục và văn hóa, dân số, thiên tai, khí quyển, đất đai, tài nguyên nước, đa dạng sinh học).

Tại phiên họp nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã nghe các ý kiến kiến phản biện, ý kiến của tổ chuyên gia và trực tiếp trao đổi, thảo luận, góp ý chỉnh sửa việc nghiệm thu kết quả của đề tài. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch GS.TS Trương Quang Học đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài trong điều kiện khó khăn của vùng Tây Bắc. Đề tài đã có đầy đủ các sản phẩm theo cam kết ban đầu về số lượng, chất lượng và chủng loại. Chủ tịch hội đồng đồng thời chỉ rõ những góp ý của các thành viên Hội đồng để nhóm thực hiện đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện theo qui trình nghiệm thu. Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu đề ra.

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược