TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 02:23:00 Ngày 17/10/2018 GMT+7
ĐHQGHN ban hành Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ

Ngày 24/11/2017, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN về Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung liên quan đến quy định về đào tạo tiến sĩ tại Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN (ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN, ngày 17/9/2012 và Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN, nagafy 14/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN).

>>> Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN

 Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược