TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 09:13:49 Ngày 16/01/2019 GMT+7
Công bố hồ sơ khoa học trên Google Scholar

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Google Scholar (tại địa chỉ https://scholar.google.com/) là cộng đồng học thuật thế giới vận hành trên nền tảng của hệ thống Google. Thông qua Google Scholar, các nhà khoa học có thể giới thiệu, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của mình tới cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế. Google Scholar giúp các nhà khoa học theo dõi và nắm bắt được chỉ số trích dẫn cụ thể cho từng công trình khoa học đã được công bố. Qua đó, các nhà khoa học có thể gia tăng mức độ ảnh hưởng của các công bố khoa học (thông qua chỉ số trích dẫn) và cá nhân nói riêng, uy tín học thuật của đơn vị và ĐHQGHN nói chung.

Đề nghị các đơn vị thông báo công văn và tài liệu này tới các nhà khoa học, khuyến khích và hỗ trợ nhà khoa học tham gia đăng ký tài khoản trên Google Scholar.

>>> Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khoa học trên Google Scholar do Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN biên soạn

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược