TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 10:58:52 Ngày 04/12/2019 GMT+7
Báo cáo kết quả nghiên cứu tại Seminar của chương trình học bổng Toshiba năm học 2019-2020.

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức trao học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2019-2020 cho 9 học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên).
Theo quy định của Quỹ học bổng, những học viên này phải báo cáo kết quả nghiên cứu tại buổi Seminar "Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting". Seminar dự kiến tổ chức vào tháng 3/2020.

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo và yêu cầu học viên đã được nhận học bổng chuẩn bị báo cáo theo đúng mẫu hướng dẫn của Quỹ học bổng Toshiba (đính kèm công văn này).

Các đơn vị tập hợp báo cáo của học viên và lập bảng tổng hợp (theo mẫu tiếng Việt và mẫu tiếng Anh) gửi về Đại học Quốc gia Hà Nội theo đường công văn (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và thư điện tử (qua email: oanhvt@vnu.edu.vn) trước ngày 10/1/2020.

Trân trọng thông báo./.

 VNU Media - Ban CTCT HS&SV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược