TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN

Ngày 9/1/2018, ĐHQGHN đã ban hành Hướng dẫn số 123/HD-ĐHQGHN về việc thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN.

 Văn bản hướng dẫn có các nội dung sau:

Về công tác tuyển sinh đào tạo tiến sĩ: Thực hiện theo Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học (SĐH) của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 và hướng dẫn tuyển sinh sau đại học hàng năm của ĐHQGHN.

Về công tác xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ: Các điều kiện mở chương trình thực hiện theo Quy chế, thủ tục quy trình thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của ĐHQGHN.

Văn bản này hướng dẫn về tổ chức và đào tạo tiến sĩ, quy trình đánh giá luận án tiến sĩ, thẩm định luận án tiến sĩ, công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ.

>>> Tải về Văn bản hướng dẫn

 Đinh Thủy - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược