TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đổi mới hoạt động giảng dạy ở ĐHQGHN

Ngày 25/1/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Hướng dẫn số 278/HD-ĐHQGHN về việc thực hiện đổi mới hoạt động giảng dạy ở ĐHQGHN giai đoạn 2019 – 2025.

ĐHQGHN hướng dẫn các đơn vị đào tạo thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025 với mục tiêu:

- Chuyển hoạt động giảng dạy và học tập theo hướng đổi mới sáng tạo, tăng khả năng thích ứng của sinh viên với thị trường lao động.

- Đổi mới một cách tổng thể và hệ thống từ công nghệ dạy - học đến các hoạt động thực tập, thực tế, giáo trình, học liệu, cơ sở vật chất, trình độ và kĩ năng của đội ngũ giảng viên, thích ứng với xu hướng mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Khai thác thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, có sự liên thông, liên kết giữa các đơn vị đào tạo, đồng thời tôn trọng và phát huy đặc thù của từng lĩnh vực, ngành đào tạo.

- Trang bị kỹ năng, rèn luyện phẩm chất cho người học.

- Tăng cường vai trò chủ động, tự chịu trách nhiệm của giảng viên.

- Đổi mới chương trình, nội dung, hỗ trợ, khuyến khích, người học nâng cao năng lực tiếp thu kiến thức cũng như phát huy năng lực sáng tạo và khởi nghiệp;

- Đáp ứng được xu thế tự chủ đại học, có lộ trình phù hợp, khả thi với ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo.

Chi tiết văn bản tại đây.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược