TIN TỨC & SỰ KIỆN
Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo, quản lý tháng 3/2019


Ngày 12/3/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo, quản lý như sau:

 

Quyết định số 666/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/3/2019 bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Đức giữ chức Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN.

 

Quyết định số 668/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/3/2019 bổ nhiệm ông Trần Trí Trung, Phó Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế giữ chức Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế, ĐHQGHN.

 

Quyết định số 686/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/3/2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN.

 

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược