TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:46:10 Ngày 03/09/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Phương
Tên đề tài: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường Trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Phương                            2. Giới tính:Nữ

3. Ngày sinh: 07/03/1981                                                                        4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 615/QĐ - ĐT ngày 30/07/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

  - Được giao đề tài tiến sĩ: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường Trung học phổ thông theo định hướng chuẩn hóa”, tại QĐ số 666/QĐ-ĐT ngày 19/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

  - Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường Trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực” tại Quyết định số 147/QĐ-ĐT ngày 29/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường Trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                                        9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Người hướng dẫn 1: GS.TS Nguyễn Đức Chính; Người hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Khắc Bình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:           

11.1. Về mặt lý luận

Luận án hệ thống được lý luận về bồi dưỡng, quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường trung học phổ thông trước những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Đóng góp vào lý luận bồi dưỡng, quản lý hoạt động bồi dưỡng trên phương diện đổi mới cách tiếp cận.

11.2. Về mặt thực tiễn

Thông qua các phương pháp nghiên cứu, quan sát và phân tích thực tiễn, luận án đã nghiên cứu một cách tổng thể vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng lực; xác định những tồn tại và chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng.

Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng lực.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các giải pháp đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, khả thi và phù hợp với đối tượng tham gia bồi dưỡng, tăng cường khả năng phát triển năng lực và nghề nghiệp cho giáo viên tiếng Anh; làm cơ sở cho các trường sư phạm và các trường trung học phổ thông, các cấp quản lý đổi mới công tác bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh thay đổi căn bản toàn diện nền giáo dục hiện nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Thu Phương (2014), “Nội dung, hoạt động tổ chức đánh giá và khuyến khích giáo viên tiếng Anh đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 331, kỳ 1 tháng 2 – 2014.

2. Nguyễn Thị Thu Phương (2018), “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực”, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 1, tháng 1 – 2018.

3. Nguyễn Thị Thu Phương (2018), “Thực trạng hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường trung học phổ thông”, Tạp chí Quản lý Giáo dục, Vol. 10, No. 4.

 VNU Media - VNU - UED
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược