TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:48:33 Ngày 17/09/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Kim Yến
Tên đề tài: Xây dựng hội thoại cho giáo trình tiếng Việt thực hành dưới góc nhìn của lý thuyết tương tác hội thoại

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Yến                                                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/11/1980                                                                                   4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập: từ 1/1/2017 đến 31/12/2018.

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng hội thoại cho giáo trình tiếng Việt thực hành dưới góc nhìn của lý thuyết tương tác hội thoại

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                                                                        9. Mã số: 62 22 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Thi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã khảo sát về tương tác trong hội thoại thực tế và trong các bài hội thoại trong giáo trình tiếng Việt thực hành để nhận diện cấu trúc hội thoại, đặc điểm ngôn ngữ của hội thoại, cơ chế tương tác, hành vi giao tiếp, bối cảnh giao tiếp, nhân vật giao tiếp xuất hiện trong hội thoại.

- Luận án đã phân tích, đánh giá cách thức xây dựng hội thoại, các hành vi giao tiếp được đưa vào hội thoại cũng như bối cảnh và vai giao tiếp được lựa chọn để xây dựng hội thoại ở các trình độ so với hội thoại thực tế.

- Luận án đã khảo sát mức độ ứng dụng hội thoại giáo trình vào thực tế giao tiếp và những khó khăn thường gặp của học viên nước ngoài khi tương tác hội thoại bằng tiếng Việt và những ý kiến, đề xuất của họ về các bài hội thoại trong giáo trình.

- Luận án đã đề xuất giải pháp cho việc biên soạn giáo trình tiếng Việt thực hành đặc biệt là việc xây dựng hội thoại mang tính tương tác thực tế đồng thời đề xuất phương pháp giảng dạy kỹ năng hội thoại nhằm nâng cao năng lực giao tiếp cho học viên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Thứ nhất là ứng dụng vào việc biên soạn hội thoại giáo trình để vừa đảm bảo được tính quy tắc và nghi thức của hội thoại vừa phù hợp gần gũi với thực tế và giao tiếp tự nhiên cho hội thoại tiếng Việt.

- Thứ hai là ứng dụng vào thực tế giảng dạy để nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu học tập để có thể giao tiếp bằng tiếng Việt giống với người bản ngữ nhất của người học nước ngoài.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, ngữ pháp hội thoại, vấn đề tình thái, ngôn ngữ hiện đại, tiếng lóng...để đề xuất những giải pháp phù hợp cho việc xây dựng hoàn thiện hội thoại giáo trình và giảng dạy kỹ năng hội thoại tiếng Việt cho người nước ngoài.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Kim Yến (2017), “Sự tương tác giữa lời hỏi và lời đáp trong giao tiếp tiếng Việt và ứng dụng vào dạy tiếng”, Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr. 706-719. ISBN: 978-604-62-8436-9.

- 阮金燕 2017, “语言环境与中国学生越南语交际教学法-以广西为例 大官论坛 (语言与文化) (120) 中国大观杂志社, 126-127. ISSN: 2095-8250.

(Nguyễn Kim Yến (2017), “Bối cảnh ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy giao tiếp tiếng Việt cho sinh viên Trung Quốc – trường hợp tỉnh Quảng Tây”, Tạp chí Daguan Luntan – Chuyên mục Ngôn ngữ và Văn hóa (120), Trung Quốc, tr. 126-127. ISSN: 2095-8250).

- Nguyễn Kim Yến (2018), “Ứng dụng Task-based Learning – TBL vào việc dạy hội thoại tiếng Việt cho người nước ngoài”, Giảng dạy nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, tr. 801-809. ISBN: 978-604-73-6155-7.

- Nguyễn Kim Yến (2018), “Dữ liệu định hướng và vấn đề xây dựng hội thoại trong giáo trình tiếng Việt thực hành”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (11), tr 57-66. ISSN: 0868 – 3409.

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược