TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:44:10 Ngày 20/09/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Lữ Thị Mai Oanh
Tên đề tài: Tin đồn và sự hình thành tin đồn trong không gian bán công cộng (Nghiên cứu trường hợp quán cà phê trên địa bàn Hà Nội).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lữ Thị Mai Oanh                                                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/04/1987                                                                                    4. Nơi sinh: Nghệ An.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tin đồn và sự hình thành tin đồn trong không gian bán công cộng (Nghiên cứu trường hợp quán cà phê trên địa bàn Hà Nội).

8. Chuyên ngành: Xã hội học                                                                             9. Mã số: 62310301

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Quý Thanh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Nghiên cứu này chỉ ra rằng trong không gian bán công cộng, thông qua các kênh của phương tiện truyền thông xã hội và giao tiếp liên cá nhân, công chúng tham gia thảo luận về rất nhiều loại chủ đề khác nhau không chỉ liên quan đến cá nhân, hay nhóm xã hội mà còn cả những chủ đề thuộc lĩnh vực công cộng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt đáng kể về các chủ đề thảo luận và lan tỏa theo các biên số giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp.

- Có hai quá trình cơ bản hình thành hoặc biến đổi tin đồn là “từ không có thật được tin là có và đôi khi làm thay đổi hành vi” và “từ nội dung này biến đổi sang nội dung khác”. Thông qua “lăng kính cá nhân” (như nhu cầu, sở thích, sự quan tâm, v.v.) của các cá nhân, nhóm đã tạo nên những “câu chuyện” được chuyển tải với nội dung đầy đủ chi tiết và hợp lí hơn với họ. Bối cảnh không gian có độ bất định cao (ví dụ, bối cảnh thảm họa thiên tai) và nội dung thông tin mập mờ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát sinh tin đồn.

- Tin đồn không thể phát triển nếu thiếu những cơ chế dẫn dắt quá trình truyền tải thông tin liên cá nhân và liên nhóm. Do sự tiếp nhận thông tin, các nền tảng tâm lý – xã hội của những người truyền tải là khác nhau, nên các cá nhân truyền tải thường tiếp nhận thông tin và truyền đạt lại những nền tảng của mình, dẫn đến việc biến đổi nội dung. Trong đó, cơ chế truyền tải tin đồn thường được nhấn mạnh theo bốn quy luật là trao đổi lại có nhấn mạnh thêm độ nghiêm trọng của tin, thêm thắt, giản lược chi tiết nội dung và trao đổi lại thông tin theo nhận định bản thân. Tuy nhiên, các quy luật thường được thể hiện theo cách riêng ở mỗi không gian khác nhau và thông qua quá trình giao tiếp đa chiều.

- Do không có đầy đủ thông tin, cá nhân truyền tải thường rất khó đánh giá về độ chính xác của tin đồn. Bởi vậy, để hạn chế tin đồn, cần chú trọng tăng cường cung cấp đủ thông tin, minh bạch, kịp thời. Bên cạnh đó, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tổ chức trước những thông tin được phát ra hay truyền tải cần được nhận mạnh hơn.

- Quán cà phê - không gian bán công cộng ở Việt Nam đã tạo ra môi trường phù hợp với đặc trưng văn hóa, xã hội của người Việt Nam để trở thành một địa hạt trao đổi thông tin và là nền tảng cho sự hình thành, phát triển tin đồn. Nghiên cứu về cơ bản đã thực hiện được những mục tiêu đề ra và các câu hỏi nghiên cứu được làm rõ qua các bằng chứng định tính và định lượng. Tuy nhiên, nghiên cứu còn có hạn chế như mới tập trung làm rõ quá trình tương tác xã hội mà chưa tìm hiểu, phân tích sâu về sự đa dạng tin đồn điển hình trong các bối cảnh cụ thể theo từng mốc thời gian để có cách nhìn nhận, đánh giá cơ chế hình thành, lan toả tin đồn dưới nhiều chiều cạnh hơn.

12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiển: (nếu có): Dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy học phần xã hội học truyền thông, dư luận xã hội.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sâu hơn về các trường hợp tin đồn điển hình trong các bối cảnh khác nhau.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến dự án:

- Lữ Thị Mai Oanh, Nguyễn Quý Thanh (2018), “Cơ chế lan tỏa tin đồn trong không gian bán công cộng: Nghiên cứu trường hợp quán cà phê ở Hà Nội”, Tạp chí Xã hội học (2), tr. 37-49. 

- Lữ Thị Mai Oanh (2018), “Điều kiện phát sinh tin đồn: Tổng quan vấn đề và phương pháp nghiên cứu”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (1), tr. 314-319.

- Lữ Thị Mai Oanh (2018), “Phân loại tin đồn trong không gian bán công cộng: Nghiên cứu trường hợp quán cà phê trên địa bàn Hà Nội”, Tạp chí Tâm lí học xã hội (11), tr. 13-22.

- Nguyễn Quý Thanh, Lữ Thị Mai Oanh (2019), “Cơ chế truyền tải tin đồn trong không gian bán công cộng tiếp cận từ nghiên cứu xã hội học”, Tạp chí Thông tin khoa học chính trị (1), tr. 75-77.

- Lữ Thị Mai Oanh, Nguyễn Quý Thanh (2019), “Lý thuyết mạng lưới xã hội trong nghiên cứu tin đồn”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (8), tr. 68-76. 

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược