TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Trường Đại học Giáo dục

TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.46
Đào tạo giáo viên THPT theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay
TS. Trần Hữu Hoan,
Trường ĐHGD
- 03 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hỗ trợ 02 ThS
4/2014-4/2016
2
QG.14.47
Xây dựng cơ chế trả lương và các chế độ chính sách theo vị trí việc làm của viên chức trong các trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phạm Văn Thuần,
Trường ĐHGD
- 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 báo cáo tư vấn cho Ban Giám đốc ĐHQGHN;
-Hỗ trợ 01 ThS
4/2014-4/2016

 MP - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược