TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Khoa Luật
TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.53
Hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước
GS.TS. Phạm Hồng Thái, Khoa Luật
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 sách chuyên khảo;
- Hỗ trợ 02 ThS, 02TS
4/2014-4/2016
2
QG.14.54
Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy, Khoa Luật
- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hỗ trợ 02 ThS, 02TS
4/2014-4/2016
3
QG.14.55
Thời hạn tố tụng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
PGS.TS.Nguyễn Ngọc Chí, Khoa Luật
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 sách chuyên khảo;
- Hỗ trợ 02 ThS, 01TS
4/2014-4/2016
4
QG.14.56
Các cơ chế pháp lý quốc tế về hợp tác chống biến đổi khí hậu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
NCS. Nguyễn Thị Xuân Sơn, Khoa Luật
01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
4/2014-4/2016
 MP - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược