TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Trường Đại học Ngoại ngữ

TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.48
Xây dựng công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh từ Bậc B1 đến Bậc C1 (General Proficiency) theo Khung tham chiếu Châu Âu
GS. TS. Nguyễn Hòa, Trường ĐHNN
- Bộ công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh để phân loại trình độ từ B1 – C1;
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế; 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 báo cáo tại hội nghị trong nước;
- Đào tạo 01 ThS
4/2014-4/2016
2
QG.14.49
Xây dựng khung năng lực đánh giá ngoại ngữ cho sinh viên ngành sư phạm ngoại ngữ
TS. Dương Thu Mai,
Trường ĐHNN
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế; 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 báo cáo hội nghị quốc tế
4/2014-4/2016
3
QG.14.50
Nghiên cứu những đặc trưng ngôn ngữ văn hóa cơ bản trong giao tiếp Nhật-Việt
TS. Đỗ Hoàng Ngân,
Trường ĐHNN
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế; 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hỗ trợ 01 ThS, 01CN
4/2014-4/2016
4
QG.14.51
Những thay đổi cần thiết của quá trình dạy và học ở Việt Nam dựa trên nghiên cứu về chương trình đánh giá học sinh quốc tế ( PISA )
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa,
Trường ĐHNN
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 02 báo cáo Hội nghị KH quốc gia;
- 01 sách chuyên khảo;
-Hỗ trợ 01 ThS; 02 CN;
4/2014-4/2016
5
QG.14.52
Nghiên cứu các yếu tố văn ngôn trong tiếng Hán hiện đại - Ứng dụng vào dạy học chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc cho sinh viên Việt Nam
PGS.TS. Phạm Ngọc Hàm, Trường ĐHNN
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hỗ trợ 01 ThS; 01 NCS
4/2014-4/2016

 MP - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược