TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Trường Đại học Kinh tế

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ  nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

 
 

1.

QG.15.37

Tự do hóa thương mại trong Hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP): Tác động và các vấn đề chính sách đối với Việt Nam

TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trường ĐHKT

1. Sản phẩm khoa học

- Mục tiêu, nội dung và một số vấn đề đàm phán trong hiệp định Đối tác kinh tế khu vực toàn diện RCEP và triển vọng của Hiệp định này.

- Phân tích cơ hội, thách thức và rút ra một số vấn đề chính sách đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập Kinh tế khu vực.

- 02 bài báo trong nước

- 01 bài báo quốc tế ISI/Scopus

2. Sản phẩm đào tạo

- 01 thạc sĩ

- 02 cử nhân

 

 

2.

QG.15.38

Tác động của phân quyền tài chính đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp,

Trường ĐHKT

1. Sản phẩm khoa học

- Xây dựng mẫu giả thuyết và mô hình thực nghiệm về mối quan hệ giữa phân quyền tài chính và sản xuất nông nghiệp.

- Bản kiến nghị về phân cấp tài chính cho các địa phương để thúc đẩy nông nghiệp phát triển

- 01 bài báo trong nước

- 01 bài báo quốc tế ISI/Scopus

2. Sản phẩm đào tạo

- 02 thạc sĩ và 01 cử nhân

 

 

3.

QG.15.39

Khả năng áp dụng tư duy và mô hình quản trị marketing địa phương cho việc hoạch định phát triển và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

TS. Hoàng Thị Thanh Vân,

Trường ĐHKT

1. Sản phẩm khoa học

- Xây dựng được mô hình marketing địa phương cho các tỉnh thành Việt Nam và các giải pháp áp dụng mô hình này để xây dựng chiến lược marketing địa phương.

- 01 bài báo ISI/Scopus

- 02 bài báo trong nước

- 01 báo cáo khoa học, hội nghị khoa học trong nước

2. Sản phẩm đào tạo

- 02 thạc sĩ

- 02 đào tạo TOT cho cán bộ cấp tỉnh

- 02 đào tạo TOT cho cán bộ cấp thành phố trực thuộc tỉnh

- Tập huấn cho địa phương nghiên cứu

 

 

4.

QG.15.40

Tham nhũng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Bằng chứng kinh tế lượng mới từ phân tích các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

TS. Trần Quang Tuyến, Trường ĐHKT

1. Sản phẩm khoa học

- Giải pháp và kiến nghị cho chính quyền địa phương và cho doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- 02 bài báo trong nước loại A

- 01 bài báo ISI

- 01 bài báo Scopus

2. Sản phẩm đào tạo

- 02 thạc sĩ

 

 

 Ban Khoa học công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược