TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Trường Đại học Giáo dục

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

 
 

1

QG.15.65

Nghiên cứu năng lực thích ứng của cán bộ quản lý nhà trường đại học với yêu cầu đổi mới giáo dục

PGS. TS. Đặng Xuân Hải, Trường Đại học Giáo dục

1. Kết quả khoa học

- Hệ thống giải pháp nhằm nâng cao năng lực thích ứng cho đội ngũ CBQLGD và QLNT trong bối cảnh đổi mới giáo dục

- Những tác động tâm lí của chủ trương đổi mới căn bản toàn diện GD/NT đối với CBQLGD/NT và giải pháp tăng khả năng thích ứng cho họ

2. Sản phẩm khoa học

- 01 bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

- 01 bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế (SCOPUS)

- 01 sách chuyên khảo

- 01 TS, 02 ThS

1/2015-1/2017

 

 Ban Khoa học công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược