TIN TỨC & SỰ KIỆN
Các đề tài Nghiên cứu Khoa học năm 2015

 

TT

Đơn vị

Số lượng đề tài

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

19

2

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

01

3

Trường Đại học Công nghệ

09

4

Viện Quốc tế Pháp ngữ

02

5

Khoa Y-Dược

01

6

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

01

7

Trường Đại học Ngoại ngữ

02

8

Trường Đại học Kinh tế

04

9

Viện Công nghệ thông tin

01

10

Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

01

11

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

18

12

Khoa Luật

03

13

Trường Đại học Giáo dục

01

 

 

 Ban Khoa học công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược