Phiên bản Tiếng Việt 09:37:52 Ngày 03/06/2023 GMT+7
Chiến lược thể hiện rõ trọng tâm được dịch chuyển về hướng thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai và hoạt động đổi mới sáng tạo

Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021 - 2030 là văn bản được mong đợi từ lâu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI đã đặt ra các chỉ tiêu rất cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đòi hỏi chúng ta cần phải có một chiến lược phù hợp để đạt được các chỉ tiêu đó. So với bản chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2015-2020, bản chiến lược lần này thể hiện rõ trọng tâm được dịch chuyển về hướng thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai và hoạt động đổi mới sáng tạo. Hình bóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng thể hiện rất rõ trong bản chiến lược lần này. Cùng với đó, không có sự phân biệt rạch ròi về mục tiêu giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung hiện nay, khi nhiều hướng nghiên cứu có tính liên ngành, xuyên ngành, nhất là các nghiên cứu định hướng đổi mới sáng tạo.

Nếu chúng ta triển khai được đầy đủ và toàn diện các giải pháp nêu trong bản chiến lược, chắc chắn rằng hoạt động nghiên cứu khoa học ở ĐHQGHN sẽ đạt được một tầm cao mới so với những gì chúng ta đạt được hiện nay. Tuy vậy, tính khả thi của các giải pháp phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố vĩ mô bên ngoài. Vì vậy, chúng tôi mong muốn ĐHQGHN sẽ theo sát những thay đổi của khoa học, công nghệ và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước để kịp thời có những điều chỉnh thích hợp và bổ sung những giải pháp có tính đột phá hơn nữa, nhất là về nguồn lực cho nghiên cứu khoa học. Có như vậy thì mới có thể đạt được những chỉ tiêu có tính đột phá trong bản chiến lược.

Nếu nhìn vào mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm trong bản chiến lược, có thể nhận thấy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đang là nhân tố trụ cột. Vì vậy, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò của mình trong các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN. Nhà trường sẽ nghiên cứu kỹ và bám sát bản chiến lược để xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp. Gần đây, lãnh đạo Nhà trường cũng đã triển khai một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bên cạnh việc giữ vững vị thế truyền thống về nghiên cứu cơ bản. Tháng 11/2021, Hội nghị Khoa học Trường được tổ chức với chủ đề "Đổi mới sáng tạo gắn với nghiên cứu cơ bản ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên". Hội nghị đã thu hút được sự tham gia và trao đổi sôi nổi của đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý ở trong và ngoài Trường. Qua đó, xu thế nghiên cứu khoa học định hướng đổi mới sáng tạo được hình thành ngày càng rõ nét hơn trong các hoạt động của Nhà trường.

Để góp phần thực hiện thành công chiến lược mới của ĐHQGHN, bên cạnh những nỗ lực nội tại thì chúng tôi cũng rất mong muốn ĐHQGHN có những hỗ trợ nhiều hơn nữa trong phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học và khai thông mạnh mẽ dòng chảy nguồn lực cho Nhà trường để các nhà khoa học yên tâm triển khai các hoạt động nghiên cứu chất lượng cao, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

 PGS.TS Trần Quốc Bình - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 375 (03/2023) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC