Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Trung tâm Công nghệ sinh học tổ chức Hội nghị điển hình hình tiên tiến
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời hoà chung với không khí thi đua của ĐHQGHN hướng tới Hội nghị thi đua ĐHQGHN lần thứ II và Hội nghị thi đua toàn quốc lần thứ VII, ngày 27/5/2005, Trung tâm Công nghệ Sinh học đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm tổng kết thành tích thi đua của Trung tâm trong 5 năm (2000-2005), đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào chung của đơn vị.

Tham dự Hội nghị có GS.TSKH Đào Trọng Thi, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Trọng Quát, Phó Giám đốc ĐHQGHN, đại diện một số Ban chức năng và một số đơn vị thành viên của ĐHQGHN.

Trong gần 10 năm qua, từ khi được thành lập tới nay, Trung tâm CNSH đã từng bước ổn định về tổ chức, xây dựng và phát triển nhằm khẳng định vị trí là một trong những Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao về công nghệ sinh học của Việt Nam. Trung tâm đã tập hợp được một đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, có uy tín cao thực hiện nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN và cấp Nhà nước, xây dựng được những phòng thí nghiệm tiên tiến, những nhóm nghiên cứu hoạt động khá có hiệu quả, đáp ứng về cơ bản nhiệm vụ chuyên môn của trung tâm. Công tác hợp tác quốc tế của Trung tâm cũng được quan tâm thường xuyên và khai thác có hiệu quả, tạo điều kiện tốt cho việc trao đổi nghiên cứu khoa học với các cơ quan khoa học quốc tế, đồng thời góp phần đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ Trung tâm.


Tuy nhiên, với đặc điểm là một trung tâm nghiên cứu tự hoạch toán trực thuộc ĐHQGHN, thời gian hoạt động chưa lâu, đội ngũ cán bộ còn mỏng, nhiều cán bộ kiêm nhiệm, trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng chưa thực sự được lãnh đạo Trung tâm quan tâm thường xuyên, đúng mức. Việc tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến với 3 báo cáo điển hình của tập thể và 4 báo cáo điển hình của cá nhân đã thể hiện cố gắng lớn của tập thể cán bộ viên chức, đồng thời đánh dấu một bước tiến trong nhận thức cũng như trong hoạt động của công tác thi đua khen thưởng ở Trung tâm. Sau thành công của Hội nghị, phong trào thi đua cũng như công tác thi đua khen thưởng nói chung chắc chắn sẽ trở thành một hoạt động thường xuyên, có hiệu quả của Trung tâm CNSH, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được ĐHQGHN giao phó.

 Doãn Trung
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :