Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Hội nghị điển hình tiên tiến Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường ĐHQGHN
Ngày 24/6/2005, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000-2005) nhằm đánh giá thành tích thi đua giai đoạn 2001-2005 và đề ra phương hướng phát triển giai đoạn 2005-2010.

Tham dự hội nghị có GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo Ban Chính trị và Công tác HSSV, Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Quan hệ Quốc tế thuộc ĐHQGHN cùng các đại biểu là các điển hình tiên tiến của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi GS.TSKH Trương Quang Học - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường báo cáo thành tích của Trung tâm trong 5 năm qua, 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình của Trung tâm đã báo cáo thành tích trước toàn thể hội nghị.

Trong giai đoạn 2000-2005, hoà cùng với xu thế phát triển chung của ĐHQGHN, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường đã thi đua, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị do ĐHQGHN giao phó và đã thu được những kết quả nhất định. Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) là thế mạnh truyền thống của Trung tâm. Trung tâm đã tận dụng và phát huy tối đa vị thế, nhất là các thế mạnh của ĐHQGHN về chất lượng cao, tính đa ngành, tính tự chủ cao để tham gia tuyển chọn các đề tài/dự án KHCN, các dự án hợp tác quốc tế. Từ năm 2000 đến 2005, Trung tâm đã chủ trì/tham gia thực hiện 64 đề tài/dự án KHCN các cấp, trong đó có 1 chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước (2001-2005), 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 29 đề tài cấp Bộ/ĐHQGHN, 1 đề tài hợp tác với các địa phương và 25 đề tài hợp tác quốc tế.

5 năm qua, Trung tâm đã gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Ban giám đốc Trung tâm đặc biệt chú trọng. Trong giai đoạn 2000-2004, Trung tâm đã cử 6 cán bộ đi học tiến sĩ và 8 cán bộ đi học thạc sĩ ở nước ngoài; cử 30 cán bộ tham gia các khoá tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở trong nước và nước ngoài...

GS.TSKH Vũ Minh Giang đã biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua và có một vài gợi ý về định hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian tới, như: Không ngừng củng cố vị thế đã có kết hợp với việc nâng cao uy tín khoa học, tránh nguy cơ tụt hậu; Trong nghiên cứu KHCN có thể tính tới mục đích kinh tế, lấy đó làm nền tảng để nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo. Phó giám đốc cũng chỉ đạo Trung tâm chú trọng hơn nữa tới công tác thi đua - khen thưởng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm nói riêng và ĐHQGHN nói chung...

 Tin & ảnh: Mai Anh
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :