Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Chính phủ đánh giá cao những cố gắng và thành tựu của ĐHQGHN
Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại lễ kỷ niệm 60 năm lễ khai giảng đầu tiên của nền giáo dục đại học cách mạng Việt Nam, ngày 15/11/2005.

Thưa các đồng chí đại biểu

Thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và anh chị em sinh viên ĐHQGHN

Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự kỷ niệm 60 năm Lễ khai giảng đầu tiên của nền giáo dục đại học cách mạng Việt Nam (15.11.1945 - 15.11.2005). Nhân dịp này và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi tới các đồng chí có mặt tại Lễ kỷ niệm hôm nay, và qua các đồng chí xin gửi tới toàn thể các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cùng toàn ngành giáo dục Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Vào ngày này cách đây tròn 60 năm, tại giảng đường 19 - Lê Thánh Tông,  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Lễ khai giảng đầu tiên của Trường Đại học Quốc gia Việt Nam. Sự kiện lịch sử này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử phát triển của ĐHQGHN mà còn có giá trị đặc biệt quan trọng đối với lịch sử phát triển của nền giáo dục đại học Việt Nam. Từ đó đến nay, ĐHQGHN đã trải qua những bước phát triển kế tiếp, liên tục, phù hợp với yêu cầu của đất nước trong từng thời kỳ.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao các phần thưởng cao quý
của Nhà nước cho các Giáo sư của ĐHQGHN

Từ cái nôi của nền giáo dục đại học cách mạng Việt Nam, ĐHQGHN đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước, đã đào tạo, rèn luyện hàng vạn sinh viên trở thành nguồn nhân lực quý báu, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn toàn có quyền tự hào về chặng đường lịch sử phát triển của mình, tự hào về các thế hệ thầy và trò đã cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, giàu mạnh.

Chính phủ đánh giá cao những cố gắng và thành tựu của Đại học Quốc gia Hà Nội trong 60 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất. Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có quy mô lớn, có uy tín về chất lượng đã được xã hội thừa nhận. Với những thành tựu quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục - đào tạo của cả nước. Thực hiện sứ mạng là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những bước đột phá nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, tích hợp đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học, phát triển mạnh mẽ các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, nỗ lực nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy - học, tích cực triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến. Đây là những định hướng phát triển rất đúng.

Thưa các đồng chí đại biểu và các bạn,

Với vị thế là một trung tâm đại học hàng đầu của nền giáo dục đại học Việt Nam, trong giai đoạn phát triển mới, Đại học Quốc gia Hà Nội cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện mục tiêu, chiến lược của Đảng và Nhà nước về giáo dục đại học. Chương trình đổi mới giáo dục đại học và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là, trên cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống và thế mạnh đặc thù về các lĩnh vực khoa học cơ bản, nắm vững quan điểm, mục tiêu đổi mới trong Chương trình đổi mới giáo dục đại học vừa được Chính phủ thông qua, Đại học Quốc gia Hà Nội cần  có những bước đột phá mới trong việc đổi mới phương pháp, nội dung chương trình giảng dạy, làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt những ngành khoa học - công nghệ tiên tiến, mũi nhọn, phấn đấu sớm đạt trình độ ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, một số lĩnh vực đạt trình độ quốc tế.

Cần phát huy và khai thác hiệu quả hơn nữa thế mạnh về tiềm năng khoa học cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; phát triển nhiều chương trình khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mong rằng, những sản phẩm khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội là sự kết tinh trí tuệ của các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như trong và ngoài nước.

Hai là,  nòng cốt của nền giáo dục đại học nước ta hiện nay là các đại học quốc gia và các trường đại học trọng điểm. ĐHQGHN không chỉ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân tài cho đất nước, mà còn cần phấn đấu trở thành trung tâm tư vấn cho Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách giáo dục đại học, xây dựng nền giáo dục đại học hiện đại Việt Nam.

Phát huy truyền thống là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao cho đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội cần đặc biệt quan tâm đổi mới mạnh mẽ Quy trình Đào tạo để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo định hướng đại học nghiên cứu và trong tương lai không xa chương trình đào tạo nhân tài sẽ là chương trình chủ đạo trong hệ thống các chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Ba là,  đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học đầu ngành là yêu cầu, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.  Yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện thực hoá yêu cầu ấy trong điều kiện thực tiễn cần phải được gắn liền với hệ thống quan điểm, đường lối chính sách của Đảng về cán bộ và được xem là vấn đề then chốt trong việc định hướng xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong cán bộ, học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ hàng đầu, là cái gốc của mọi sự thành công, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo của một trung tâm đại học lớn. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sinh viên phải là một khối đại đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực xây dựng Đảng bộ ĐHQGHN luôn luôn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh của Thủ đô Hà Nội

Thưa các đại biểu và các bạn,

Chính phủ tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các bộ, ngành và các địa phương, sự phối hợp của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học khác và sự nỗ lực phấn đấu của chính mình, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước xây dựng và phát triển, xứng đáng là một trong những trung tâm đại học hàng đầu của cả nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới nền giáo dục đại học, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chúc các đại biểu và các bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn.

 VNUnews - Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   |