Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Bảng ký hiệu các đối tượng ưu tiên
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đối tượng thuộc diện ưu tiên được chia thành hai nhóm. Cụ thể như sau:

Nhóm ưu tiên 1:

Dân tộc thiểu số: Người dân tộc thiểu số Việt Nam

Công nhân ưu tú, Chiến sĩ thi đua: Công nhân ưu tú trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trong đó có 2 năm chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh, thành phố, ngành trở lên công nhận và cấp bằng khen.

Thương bệnh binh: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; quân nhân, công an tại ngũ được cử đi học; quân nhân, công an hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ, có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên.

Con liệt sĩ, thương, bệnh binh nặng: Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bà mẹ Việt Nam anh hùng; con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động.

Nhóm ưu tiên 2:  

Quân nhân, công an, thanh niên xung phong: Quân nhân, Công an nhân dân, Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; quân nhân, công an hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ, có thời gian phục vụ từ 24 tháng trở lên.       

Con thương, bệnh binh dưới 81%: Con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81%.

Lao động ưu tú, thợ giỏi...: Lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, thành phố, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng và huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS HCM; giáo viên đã giảng dạy 3 năm thi vào các ngành sư phạm, y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác 3 năm thi vào các ngành y dược.






 VNUnews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :