Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho Đoàn viên ưu tú
Trong các ngày 4,5 và 11, 12/03/2006, Đảng uỷ trường ĐHKHTN tổ chức “Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng” cho 219 đoàn viên ưu tú của các chi đoàn các khoa và chi đoàn cán bộ.

Trong chương trình các học viên được học tập và nghiên cứu về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu chuẩn trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, cơ cấu tổ chức Đảng uỷ và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trường ĐHKHTN.

Công tác phát triển Đảng những năm gần đây luôn được sự quan tâm của Đảng uỷ Nhà trường, Ban Giám hiệu, các Chi uỷ của các Chi bộ trong trường. Vì vậy số lượng và chất lượng đảng viên được kết nạp năm sau tăng hơn năm trước. Đặc biệt, ý thức giác ngộ về Đảng của học sinh, sinh viên ngày càng được nâng cao, nhiều sinh viên đã dược đứng trong hàng ngũ của Đảng.


 Lê Đức Tâm - Trần Anh Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   |