Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - ĐHQGHN
Ngày 20/02/2006, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 14 /CT-HSSV về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - ĐHQGHN (gọi tắt là Ban tổ chức).

Theo đó, Ban tổ chức gồm các ông, bà có tên sau:

1. PGS.TS Phạm Trọng Quát, Phó Giám đốc ĐHQGHN – Trưởng Ban

2. TS. Vũ Đình Giáp, Chánh Văn phòng ĐHQGHN – Ủy viên thường trực

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV – Ủy viên

4. Th.S. Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ – Ủy viên

5. PGS.TS. Vũ Ngọc Tú, Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế – Ủy viên

6. Th.S. Phạm Văn Ngọc, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN – Ủy viên

7. PGS. TS. Trần Kim Đỉnh, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN – Ủy viên

8. Bà Nguyễn Thị Thảo, Bí thư Đoàn TNCSHCM – Ủy viên.

Ban Tổ chức có trách nhiệm giúp Giám đốc ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - Đại học Quốc gia Hà Nội và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


 CT-HSSV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   |