Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Nguyễn Cẩm Tú, Sinh viên Lớp K46CA, Trường ĐH Công nghệ, Thủ Khoa của Trường năm học 2001 - 2005
Trước hết phải khẳng định rằng học ôn theo kiển đối phó, học tủ sẽ không đem lại kết quả tốt, nếu có thì cũng chỉ là may mắn và không lâu dài.

Để có thể ôn thi tổt, bạn phải lập kế hoạch, lập đề cương những nội dung sẽ thi. Cố gắng nắm bắt được những vấn đề quan trọng nhất, tư tưởng xuyên suốt trong từng nội dung. Các bạn không nên học thuộc lòng mà chỉ nên nhớ những vấn đề cốt lõi và đọc thêm nhiều tài liệu xung quanh vấn đề đó để biết cách triển khai. Cách tốt nhất là đặt ra những câu hỏi như tại sao, như thế nào ... Nắm được nội dung chính, trả lời được những câu hỏi triển khai và nếu nêu được ý kiến của mình thì bạn có thể hoàn toàn tự tin bước vào kỳ thi.

 Vũ Oanh - Bản tin ĐHQG Hà Nội
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |