Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Cảm nhận về khóa học
7/5/2006, khóa học của chúng tôi kết thúc. Chúng tôi là nhóm thứ 5 được tham dự khóa học này và chúng tôi đã có một buổi tổng kết nho nhỏ về toàn bộ khóa học. Đây không chỉ là cơ hội cho chúng tôi được thử sức tiến hành một cuộc họp thực sự mà con là cơ hội nói lên những cảm nghĩ về những gì chúng tôi thu được trong suốt thời gian qua.

 Nguyễn Yến - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |