Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Kế hoạch chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2006 của tuổi trẻ ĐHQGHN
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư TW Đoàn và Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc triển khai Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2006, phát huy những kết quả đã đạt được trong Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2005, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ĐHQGHN tiếp tục chủ trương chỉ đạo tổ chức Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2006 của tuổi trẻ ĐHQGHN.

 Đoàn thanh niên CSHCM ĐHQGHN. Ảnh: Nguyễn Văn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |