Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Bạn đã chọn đúng cách học ngoại ngữ?
Trong xu thế toàn cầu hóa, đặc biệt khi chỉ một thời gian ngắn nữa Việt Nam sẽ gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh, ngôn ngữ quốc tế hóa cao nhất) trở thành một công cụ, một phương tiện của cuộc sống hiện đại.

 Theo Giáo dục & Thời đại - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   |