Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS. Hoàng Tuỵ:
"13 năm ấy... biết bao nhiêu tình”
Nhân dịp Khoa Toán - Cơ - tin học, Trường ĐHKHTN tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với GS. Hoàng Tụy, Viện Toán học Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN giai đoạn 1961 - 1968.

 Mai Anh (ghi) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   |