Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Thư ngỏ của Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Vật lý là ngành khoa học cơ bản có ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của con người về thế giới tự nhiên và phát triển xã hội. Năm1956, Khoa Vật lý - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Vật lý - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trực thuộc ĐHQGHN) đã được thành lập với mục tiêu đào tạo chuyên gia và nghiên cứu về Vật lý.

 Ban chủ nhiệm Khoa Vật lý
Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   |