Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Hội nghị khoa học Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN
Ngày 8/10/2006 tại giảng đường 7 - T5, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN đã tổ chức Hội thảo khoa học nhằm tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của Khoa sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường ĐHTHHN - Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN (1956 - 2006).

 Vũ Oanh - Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   |