Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
BESETOHA - các kỳ hội nghị
BESETOHA là diễn đàn của bốn trường đại học lớn ở Đông Á - bao gồm Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam) - gặp nhau để bàn về những vấn đề hiện tại và định hướng về giáo dục đại học, khái niệm giáo dục và văn hóa giáo dục.

BESETOHA là cụm từ viết tắt hai chữ cái đầu trong tên bằng tiếng Anh của bốn đại học thành viên của diễn đàn (Bejing, Seoul, TokyoHanoi).

Từ năm 1999 tới 2006, Diễn đàn Giám đốc bốn đại học chủ chốt Đông Á đã trải qua 8 lần hội nghị.

HỘI NGHỊ BỐN ĐẠI HỌC CHỦ CHỐT ĐÔNG Á LẦN THỨ I

Thời gian: 27 tháng 11 năm 1999

Địa điểm: Đại học Tokyo (Nhật Bản)

Chủ đề: Phía sau một khái niệm mới về văn hóa giáo dục - Sự phục hưng văn hóa trong giáo dục đại học ở Châu Á.

DIỄN ĐÀN GIÁM ĐỐC BỐN ĐẠI HỌC CHỦ CHỐT ĐÔNG Á LẦN THỨ II

Thời gian: Ngày 4-5 tháng 11 năm 2000

Địa điểm: Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc)

Chủ đề: Nguyên lý kinh tế trong sự du nhập của văn hóa phương Tây vào Đông Á; Khả năng cho một nền văn hóa giáo dục chung giữa các đại học.

DIỄN ĐÀN GIÁM ĐỐC BỐN ĐẠI HỌC CHỦ CHỐT ĐÔNG Á LẦN THỨ III

Thời gian: Ngày 24-25 tháng 11 năm 2001

Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam)

Chủ đề: Các giá trị Đông Á và vận dụng các giá trị Đông Á trong giáo dục đại học.

DIỄN ĐÀN GIÁM ĐỐC BỐN ĐẠI HỌC CHỦ CHỐT ĐÔNG Á LẦN THỨ IV

Thời gian: Ngày 12-13 tháng 11 năm 2002

Địa điểm: Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)

Chủ đề: Giá trị Đông Á trong xã hội - quá khứ, hiện tại và tương lai

DIỄN ĐÀN GIÁM ĐỐC BỐN ĐẠI HỌC CHỦ CHỐT ĐÔNG Á LẦN THỨ V

Thời gian: Ngày 7-8 tháng 11 năm 2003

Địa điểm: Đại học Tokyo (Nhật Bản)

Chủ đề: Cái nhìn Đông Á từ nhiều góc độ.

DIỄN ĐÀN GIÁM ĐỐC BỐN ĐẠI HỌC CHỦ CHỐT ĐÔNG Á LẦN THỨ VI

Thời gian: Ngày 21-23 tháng 11 năm 2004

Địa điểm: Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc)

Chủ đề: Mối quan hệ giữa giáo dục đại học và phát triển văn hoá - văn minh ở Đông Á.

DIỄN ĐÀN GIÁM ĐỐC BỐN ĐẠI HỌC CHỦ CHỐT ĐÔNG Á LẦN THỨ VII

Thời gian: Ngày 27-29 tháng 11 năm 2005

Địa điểm: Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)

Chủ đề: Phát triển bền vững ở Đông Á; Vai trò của bốn đại học Đông Á.

DIỄN ĐÀN GIÁM ĐỐC BỐN ĐẠI HỌC CHỦ CHỐT ĐÔNG Á LẦN THỨ VIII

Thời gian: Ngày 3-4 tháng 11 năm 2006

Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam)

Chủ đề: Đa dạng văn hóa và phát triển bền vững; Vai trò của giáo dục đại học.

 VNUnews
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   |