Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGND.GS.TS Vũ Văn Vụ, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Vũ Văn Vụ

Sinh năm: 1941

Quê quán: Thái Bình

Nơi công tác: Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Năm vào ngành: 1966

Số năm trực tiếp giảng dạy: 40

I. Quá trình học tập/công tác:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Sinh lý thực vật, Khoa Sinh học, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1966.

- Bảo vệ luận án tiến sĩ tại Tiệp Khắc năm 1974.

- Được phong học hàm Giáo sư năm 1996.

- Các chức vụ đảm nhiệm: Phó chủ nhiệm khoa Sinh học (1993-1996); Chủ nhiệm khoa Sinh học (1997-2001); Thường vụ đảng uỷ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Chủ tịch Hội Sinh lý thực vật Việt Nam; Chủ tịch câu lạc bộ Hoà bình Việt Nam-Ixraen; Chủ tịch Hội đồng KH-ĐT ngành Sinh học của ĐHQGHN.

II. Hoạt động khoa học:

- Giáo trình giảng dạy chính: Sinh lý học Thực vật; Quang hợp.

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Sinh lý các nhóm thực vật C3, C4 và CAM ở Việt Nam

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. The influence of Sodium sulfite (Na2SO3) on the Photosynthesis and quality of grains of the groundnut (Arachis hypogeae L). Journal of Biology, vol.14, N.3: 40-43. Nguyen Tan Le, Vu Van Vu, Tran Dang Ke, 1992.
 2. Effects of Na2SO3 on Photosynthesis and Productivity of Soy-bean. Ha tay Scientific and Technical Review, N. 2: 20-21. Ha Thi Thanh, Vu Van Vu, 1993.
 3. Photosynthetic characteristics of some C3 and C4 plants species in Vietnam. Genetics and its applications N.2: 18-25. Vu Van Vu, Hoang Duc Cu, 1993.
 4. Characteristics of leaf Morpho-Anatomy and chlorophyll content, chlorophyll a/b ratios in C3 and C4 plants species in Vietnam. Genetics and its applications, N.4: 20-25. Vu Van Vu, Hoang Thi Hoa, Tran Dang Khoa, 1994.
 5. The possibility of the Mixotrophic culture of the algae Spirulina platensis. Journal of Biology, vol.6, N.3: 25-31. Tran Van Tua, Vu Van Vu, Dang Dinh Kim, 1994.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

 1. Effect of light quality on Growth and Photosynthesis of Spirulina platensis. Journal of Biology, vol. 17, N.1: 22-27. Vu Van Vu, Tran Du Chi, Nguyen Van Anh, 1995.
 2. The green leave - a wonderful work of Nature. Biology Today, vol.1, N.1: 8-10. Vu Van Vu, 1995.
 3. Research for seclecting of objects and setting up of cultivating process of Spirulina platensis. The year of Louis Pasteur International Symposia. May: 8-12/1995. Abstracts: 192. Vu Van Vu, 1995.
 4. Effects of ABT rooting powder on rooting of cuttings and layered branches of some medicinal plants in Vietnam. Scientific Bulletin of Universities: Biology - Agronomy - Medicine: 16-20. Nguyen Van Nghi, Vu Van Vu, 1996.
 5. Contribution to analysis of biological differences of Glacilaria verucosa productivity at Hai phuc, Hai Hau (Nam dinh) and Phu long, Cat hai (Hai phong). Journal of Biology, vol.19, N.2: 11-14.. Vu Van Vu, Nguyen Van Anh, 1997.
 6. Application of ABT rooting powder for 5 years in Vietnam. Proceedings of papers from ABT international cooperation (1993-1995). China Forestry Publishing House: 39-43.Vu Van Vu, 1996.
 7. Effects of ABT Growth Promotor on Photosynthesis and Productivity of some important crops in Vietnam. Item: 44-50. Vu Van Vu, Do Thi Mai, 1996.
 8. Effects of ABT4 Rooting powder on Growth, Photosynthesis and Productivity of Soy-bean in Vietnam. Item: 51-55. Vu Van Vu, Nguyen Thanh Thuy, 1996.
 9. Use of ABT rooting powder for rooting of cuttings in Vietnam. Item: 148-154. Vu Van Vu, Do Van Cat, Dang Xuyen Nhu, Nguyen Van Anh, 1996.
 10. Studies on the Vegetative propagation of Forest-trees by ABT rooting powder in Vietnam. Item: 160-169. Vu Van Vu, Ngo Minh Duyen, 1996.
 11. Effect of ABT No.1 Rooting Powder and a -Naphtyl Acetic Acit on Cuttings. Item: 170-176. Do Van Cat, Vu Van Vu, 1996.
 12. Photoinhibition and Recovery of Photosynthesis in the Red Microalga Rhodella violacea at different temperatures. Journal of Biology N.21 (1B), 137-141. Tran Du Chi, Vu Van Vu, 1999.
 13. The net assimilation rate of Robust coffe leaves (coffea canephora pierre var. Robusta ) and Relationship between it and field. Journal of Biology, N.21 (1B), 207-210. Phan Van Tan, Vu Van Vu, Pham Viet Cuong, 1999.
 14. Research on the water stress on Longan trees (Dimocarpus Longan L) by de fining the chlorophyll fluorescene. Journal of Biology Vol.22, No.3, 59-63. Nguyen Quoc Thong, Le Thi Lan Oanh, Nguyen Van Thiet, Vu Van Vu, Tran Du Chi, 2000.
 15. Physiological Diversity and leave Anatomy of several species of C3, C4 and Cam Plants in Vietnam. Proceedings National Conference on Biology: 301-303. Vu Van Vu, Le Hong Diep, Phan Thi Nhu Nghia, 2000.

Sách chuyên môn đã xuất bản:

 1. Từ điển Bách khoa (Tập I). Viết chung, 1996.
 2. Từ điển Giải thích Sinh học. Viết chung, 1990
 3. Giáo trình Sinh lý học Thực vật (sau đại học). Chủ biên. Nxb Nông nghiệp, 1993.
 4. Giáo trình Sinh lý học Thực vật. Chủ biên. Nxb Giáo dục, 1996.
 5. Sinh lý Thực vật ứng dụng, Nxb Giáo dục, 1999.

III. Khen thưởng:

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2000)

- Huân chương Lao động hạng Ba (2002)

- Huân chương Lao động hạng Nhì (2006)

- Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (2006)

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |