Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS.TS Lê Xuân Cận, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Lê Xuân Cận

Sinh năm: 1939

Quê quán: Bắc Ninh

Nơi công tác: Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Năm vào ngành: 1961

Số năm trực tiếp giảng dạy: 44

I. Quá trình học tập/công tác:

- Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1961.

- Bảo vệ luận á Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Kiép, Ucraina năm 1972.

- Tham gia công tác Đảng ở Chi bộ Khoa và Đảng uỷ cấp trường, Hội đồng Khoa học Khoa và Hội đồng chuyên ngành Toán-Tin của ĐHQGHN.

II. Hoạt động khoa học:

- Giáo trình giảng dạy chính: Cơ học lý thuyết; Dao động phi tuyến; Điều khiển chuyển động; Phương trình Vi phân, Tích phân; Toán cao cấp

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Dao động và ổn định của các hệ Cơ học phi tuyến.

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. Investigation of multi frequency oscillations of some nonlinear systems with slowly variable parameters, J.diff - differential Eq, Kiev, 1971.
 2. Averaging method in vestigating the nonlinear systems with great friction. Acta Sciene Vietnam, Hanoi, 1975.
 3. Quasiperiodic oscillations of nonlinear systems with lady. Reports of Soviet acad Sciences, 275, 1, 1981.
 4. Investigation of quasiperiodic oscillations of the nonlinear systems under external excitations. Procof the 9th ICNO, V.II, Kiev, 1984.
 5. On periodic waves of nonlinear systems Abstracts of ICAA, Hanoi, 1993.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

 1. Dao động tựa tuần hoàn của hệ phi tuyến loại Liapinốp. Hội nghị Khoa Toán - Cơ - Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, 1996.
 2. Study of quasiperiodic oscillations of some nonlinear systems with delay. Vuhan university, China, 1997.
 3. Study of the wava proceshes in dynamic systems with delay by asymptotic method. Abstracts of the 6th NCC, Hanoi, 1997.
 4. Study of flaxural oscillations of the beam with internal friction. Asfracts of the confe of MMI faculty, Hanoi, 1998.
 5. On quasiperiodic oscillations of a nonlinear dynamic system of Liapunov type with time lag, Vietnam. Mech, 1998, T.XX, No.1.
 6. On periodic waves of the nonlinear systems Vietnam Mech, 1998, T.XX, No.4.
 7. On the in fluence of the periodic perturbations on the periodic waves of a dynamic system. Proc. NCVE, Hanoi, 2000.
 8. Sách chuyên môn đã xuất bản:
 9. Lý thuyết Dao động. Nxb Đại học & Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội 1977.
 10. Bài tập Lý thuyết Dao động. Nxb Đại học & Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội, 1984.

III. Khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2000)

- Huân chương Lao động hạng Ba (2003)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2006)

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |