Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.PGS Nguyễn Quang Ngọc, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Họ và tên: Nguyễn Quang Ngọc

Sinh năm: 1952

Quê quán: Hải Phòng

Chức vụ công tác: Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Năm vào ngành: 1978

Số năm trực tiếp giảng dạy: 26

I. Hoạt động khoa học:

- Chủ biên giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam và 2 tập của bộ sách Lịch sử Việt Nam, đồng tác giả sách giáo khoa lớp 10.

- Chủ biên và đồng chủ biên 50 cuốn sách; đã công bố 50 báo cáo khoa học tại các hội thảo khoa học và trên các tạp chí chuyên ngành.

- Chủ trì 02 đề tài cấp Nhà nước và chủ trì nhánh 08 đề tài cấp Nhà nước.

- Chủ trì xây dựng khung chương trình đào tạo thạc sĩ Việt Nam học và chương trình Theo dòng lịch sử trên VTV2.

- Hướng dẫn 1TS, 5ThS, 4 NCS

II. Khen thưởng:

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2001)

- Huân chương Lao động hạng 3 (2004)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2006)

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   |