Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.PGS.TS Nguyễn Hòa, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Họ và tên: Nguyễn Hòa

Sinh năm: 1956

Quê quán: Bắc Giang

Chức vụ đảm nhiệm: Phó hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN

Năm vào ngành: 1978

Số năm trực tiếp giảng dạy: 25

I. Hoạt động khoa học:

- Có sáng kiến kinh nghiệm và nhiều công trình NCKH được đánh giá cao và được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục; có nhiều giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và có đóng góp tích cực trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy giỏi chuyên ngành của trường ĐHNN.

- Đã xuất bản 07 cuốn sách.

- Chủ nhiệm 05 đề tài và 23 công trình NCKH.

- Đã hướng dẫn 1TS , 21 ThS, đang hướng dẫn 3NCS, 3 học viên cao học.

II. Khen thưởng:

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2003)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2006)

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   |