Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT. PGS.TS Phạm Luận, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Phạm Luận

Năm sinh: 1939

Quê quán: Thái Bình

Nơi công tác: Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

Năm vào ngành: 1964

Số năm trực tiếp giảng dạy: 41

I. Quá trình học tập/công tác:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1964.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Leipzing, CHDC Đức năm 1972; Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa học phân tích.

- Được phong học hàm Phó Giáo sư năm 1991.

- Các chức vụ đảm nhiệm: Chủ nhiệm đề tài B18, đề tài VH2; Trưởng tiêu ban biên soạn QA/QC của Cục Môi trường; tham gia BCH Công đoàn khoa; Cố vấn chuyên môn Hoá phân tích viện 69, Bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1972 đến nay); Chỉ đạo về các phương pháp phân tích dung dịch tắm cho Bác Hồ; Giảng viên dạy Hoá phân tích công cụ và Hoá Đại cương cho trung tâm Itims (KH vật liệu mới VN) từ 1994 đến nay; Thỉnh giảng cho Đại học Tổng hợp Huế , CH của viện KHVN về phương pháp AAS cho CH Vĩnh Phú về các phương pháp phân tích quang học; Cố vấn chuyên môn PT và QA/QC của cục Môi trường (Bộ KHVN và MT).

II. Hoạt động khoa học:

- Giáo trình giảng dạy chính: Các phương pháp phân tích quang học; Hoá phân tích cơ sở; Phân tích công cụ hiện đại (Itims).

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: ứng dụng các phương pháp AES, AAS, KP, HPLC, EPC, cho đối tượng: Đất hiếm, Môi trường, Y dược, Sinh học, Thực phẩm, Nông nghiệp.

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. Nghiên cứu tách chiết các ĐH từ quặng VN. Viết chung. Đề tài B.18, 1976-1986.
 2. Nghiên cứu tách các ĐH trong quặng VN. Phạm Luận, Chu Xuân Anh và Trần Hồng Côn, Tạp chí Hoá học T.21(1983), 20.
 3. Xác định lượng vết Mn đề tiêu trong đất trồng lúa. Phạm Luận và Trần Huy Lập. Tạp chí Hoá học T.25(1987), 7.
 4. Xác định hàm lượng Cu và Zn trong huyết thanh. Phạm Luận, Lương Thuý Quỳnh, Tạp chí Hoá, Lý và Sinh T2(1997), 24.
 5. Ứng dụng sắc ký MKEC tách và xác định 5 Retinot (Họ Vitamin A). Phạm Luận, Lê Huyền Dương. Tạp chí Hoá, Lý và Sinh T.4, (1999), 27.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

 1. Các quy trình xác định kim loại nặng, Kiềm, Kiềm thổ, ... trong dung dịch bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phạm Luận, Nguyễn Gia Bình và Lại Văn Hoà. Tuyển tập công trình Khoa học, 12/1995. Bộ TL lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tài liệu nội bộ).
 2. Nghiên cứu tách các Ritinoit bằng HPLC. Phạm Luận, Lê Huyền Dương, và Trần Bích Liên,. Tạp chí Hoá, Lý, Sinh T.1(1996) số 1/2, tr.27.
 3. Xác đinh trắc quang Cu, Mn, Ni, Zn trong hỗn hợp. Trần Thúc Bình, Trần Tứ Hiếu, Phạm Luận, Tạp chí Hoá, Lý, Sinh T.1(1996), số 3/2, tr. 24.
 4. Xác định hàm lượng Cu, Zn trong huyết thanh người Việt Nam bình thường. Phạm Luận, Lương Thuý Quỳnh, Tạp chí Hoá, Lý, Sinh T.2, (1997), số 1-2, tr.24.\
 5. Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử ICP xác định nguyên tố ĐH trong mẫu địa chất Việt Nam. Vũ Hoàng Minh, Nguyễn Tiến Lương, Phạm Luận và Trần Tứ Hiếu. Tạp chí Hoá, Lý, Sinh T.2, (1997), số 1-2, tr. 2.
 6. Xác định Cu và Zn trong huyết thanh người Việt Nam ung thư. Phạm Luận và Lương Thuý Quỳnh, Tạp chí Hoá, Lý, Sinh T.3, (1998), số 2, tr.12.
 7. Xác định đồng thời Zn và Hf bằng phương pháp Trắc quang. Trần Tứ Hiếu, Phạm Luận và Trần Thúc Bình, Tạp chí Hoá, Lý, Sinh T.4, (1999), số 1, tr.1.
 8. Ứng dụng sắc kí MKEC tách và xác định 5 Retinoit. Phạm Luận, Lê Huyền Dương, và Từ Vọng Nghi,. Tạp chí Hoá, Lý, Sinh T.4, (1999), số 4, tr.27.
 9. Ứng dụng HPLC tách và xác định tổng b - Caroten trong một số loại rau quả thông dụng của Việt Nam. Lê Huyền Dương, Phạm Luận và Trần Quang, Tạp chí Hoá, Lý, Sinh T.4, (1999), số 4, tr.16.
 10. Xác định đồng thời một số ĐH họ Lantanit bằng phương pháp Phirod cải tiến. Trần Tứ Hiếu, Phạm Luận và Trần Thúc Bình. Tuyển tập công trình Khoa học, Hội nghị Khoa học Hoá, Lý, Sinh lần 1, Hà Nội 26/9/2000, tr.168.
 11. Application of MEKC for separation of retinoits. Lê Huyền Dương, Th.Win Kok, T.C. Kraak và Phạm Luận,. J.Pharm and Bio - Med. Analysis (XSA), T.22, (2000), p.879.
 12. Phương pháp HPLC hệ pha ngược tách và xác định a và b - Caroten trong một số loại rau quả Việt Nam. Phạm Luận và Nguyễn Thị Thanh Hương,. Tuyển tập báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 23/11/2000, tr.86.
 13. Xác định As trong quặng địa chất Việt Nam bằng AAS với kỹ thuật tạo Hyđrua. Phạm Luận, Phạm Thị Chung, Tạp chí Hoá, Lý, Sinh T.5, (2001)2.

Sách chuyên môn đã xuất bản:

 1. Sổ tay tra cứu và pha chế dung dịch, Tập 1. Phạm Luận và Nguyễn Xuân Dũng. Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1986.
 2. Sổ tay tra cứu và pha chế dung dịch, Tập 2. Phạm Luận và Nguyễn Xuân Dũng. Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1986.
 3. Cơ sở lý thuyết, Phương pháp phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử. (Giáo trình), Phạm Luận. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 1999, Tập 1 và 2.
 4. Cơ sở lý thuyết của HPLC. (Giáo trình). Phạm Luận. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2000.
 5. Hoá phân tích công cụ (chemistry II) cho CH Itims. Phạm Luận. Trung tâm Itims, Hà Nội, 1994.

III. Khen thưởng:

- Huân chương Lao động hạng Ba (2004)

- Danh hiệu Nhà giáo ưu tú (2006)

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |