Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS.TS Trần Tân Tiến, Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Trần Tân Tiến

Năm sinh: 1949

Quên quán: Hà Nam

Chức vụ công tác: Chủ nhiệm Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Năm vào ngành: 1973

Số năm trực tiếp giảng dạy: 33

I. Quá trình học tập/công tác:

- Tốt nghiệp Trường Khí tượng Thủy văn Lêningrat, Nga năm 1973.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Trường Khí tượng Thủy văn Lêningrat, Nga năm 1982.

- Được phong học hàm Giáo sư năm 2002.

II. Hoạt động khoa học:

- Lĩnh vực giảng dạy: Nhiệt động lực học khí quyển; Vật lý khí quyển; Khí tượng động lực; Dự báo số trị; Dự báo thống kê; Thiên văn học; Dự báo hạn dài; Dự báo thời tiết bằng phương pháp số; Dự báo thống kê; Đối lưu khí quyển.

- Có sáng kiến áp dụng công nghệ dự báo thời tiết hiện đại của thế giới vào Việt Nam.

- Biên soạn 03 giáo trình.

- Chủ trì 2 công trình NCKN cấp Nhà nước, 05 đề tài NCCB cấp NN.

- Giải thưởng KHCN ĐHQGHN năm 2006

- Hướng dẫn 30 CN, 6 ThS, 6 TS.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

  1. Tham số hoá các quá trình vi mô trong các mô hình sương mù. Tạp chí các khoa học về trái đất, số 4, 1993.
  2. Mô hình hoá quá trình hình thành và phát triển sương mù bức xạ ở Việt Nam. Tạp chí các khoa học về trái đất, số 1, 1994.
  3. Mô hình sương mù bình lưu và ứng dụng trong dự báo ở vịnh Bắc Bộ. Khí tượng thủy văn số 5, 1996.
  4. Bất ổn định của khí quyển và điều kiện hình thành mây đối lưu ở Bắc Bộ. Tập báo cáo công trình nghiên cứu khoa học Viện Khí tượng thủy văn. Tập 1, 1997.
  5. Sự phân bố mưa trong xoáy thuận nhiệt đới. Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà nội, tháng 4, năm 1998
  6. Mô hình hoá quá trình phát triển mây tích và khả năng ứng dụng trong dự báo. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị khoa học, công nghệ dự báo và phục vụ dự báo khí tượng thuỷ văn, Hà nội, tháng 12/2000.

III. Khen thưởng:

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2005)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2006)

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |