Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Nguyễn Duy Tiến

Năm sinh: 1942

Quê quán: Hà Nội

Nơi công tác: Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Chức vụ công tác: Trưởng ban điều hành Hệ Đào tạo cử nhân chất lượng cao, Trường ĐHKHTN.

Năm vào ngành: 1965

Số năm trực tiếp giảng dạy: 41

I. Quá trình học tập/công tác:

- Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1965.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Liên xô năm 1974.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học tại Ba Lan năm 1984.

- Các chức vụ đảm nhiệm: Chủ nhiệm Bộ môn, chủ nhiệm Khoa, Bí thư chi bộ khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường DDHKHTN; Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam; Là người trực tiếp điều hành và giảng dạy Hệ ĐTCNKHTN của Trường đạt chất lượng cao; Phó chủ tịch hội Toán học Việt Nam; Hội viên hội Thống kê Toán học và Xác suất thế giới mang tên Bernoulli.

GS. TSKH Nguyễn Duy Tiến (người thứ 3 từ trái sang) trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Toán - Cơ - Tin học

II. Hoạt động khoa học:

- Giáo trình giảng dạy chính: Giải tích; Xác suất và thống kê Toán học; Quá trình ngẫu nhiên; Giải tích hàm.

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Xác suất trong không gian hàm; Quá trình Markov; Xác suất lượng tử.

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. The central Limit Theorem and Strong Law of large numbers in 1p{X} - Space, Theor. Probab. Appl., 21, 4(1976), 802-812 (in Russian). Nguyen Duy Tien, V. V. Kvaratskhelia.
 2. On the structure of Measurable Linear Functionals on banach spaces with Gaussian Measures. Theor. Probab. Appl, 24, 1(1979), 165-168 (in Russian). Nguyen Duy Tien.
 3. Sur le Theorem des Trois Series de Kolmogorvo. Theor. Probab. Appl, 24, 4(1979), 795-807. Nguyen Duy Tien.
 4. Mapping of Stable Cylindrical Measures in Banach Spaces. Theor. Probab. Appl, 27, 3(1982), 492-501. Nguyen Duy Tien, Dang Hung Thang.
 5. On the convergence of Stable measures in Banach Spaces. Probability and Math. Statistics, 5, 1(1985), 137-151. Nguyen Duy Tien.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

 1. On the Laws of large Numbers for d - Dimensional Arrays in von - Neumann Algebas, Theor. Probab. Appl, 42, 3(1996), 693-702. Nguyen Duy Tien, Nguyen Van Quang.
 2. Convergence of the Rademacher Series in a Banach Spaces. Vietnam J. Math, 26, 1(1998), 71-85. Nguyen Duy Tien, R. V. Vidal.
 3. Some Remarks on Random Series in Banach Spaces. Acta math, Vietnamica, 23, 1(1998), 129-141. Nguyen Duy Tien, V. I. Tarieladze and R. V. Vidal, On Summing and Related Operators Acting from a Hilbert Space, Bull. Polish. Acad. Sci. Math, 46, 4(1998), 365-375.
 4. On Comparison Theorems for Random Series in Banach Spaces. Acta Math. Vietnamica, 24, 3(1999), 311-330. Nguyen Duy Tien, Marớa Jesý Chasco and V. I. Tarieladze.
 5. Almost Summing Operators in Banach Spaces, Philippines, 2001.
  Nguyen Duy tien, V. I. Tarieladze, Probability measures with big kernels, Georgian Math. J. 2001. Nguyen Duy Tien, R. V. Vidal.

Sách chuyên môn đã xuất bản:

 1. Lý thuyết xác suất và các Kết luận Thống kê. Nguyễn Duy Tiến (viết với Hoàng Hữu Như). Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1969.
 2. Độ đo và Tích phân. Nguyễn Duy Tiến. Nxb Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 1979.
 3. Cơ sở lý thuyết xác suất. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Phú. Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1983.
 4. Bài tập giải tích tập 1. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Văn Ton. Nxb Đại học Huế, 1999.
 5. Lý thuyết xác suất. Nguyễn Duy Tiến, Vũ ngọc Yên. Nxb Giáo dục, 2000.
 6. Các mô hình Xác suất và ứng dụng, phần 1: Xích Markov và ứng dụng. Nguyễn Duy Tiến. Nxb Đại học Quốc gia Hà nội, 2000.
 7. Bài giảng giải tích. Nguyễn Duy Tiến. Nxb Đại học Quốc gia Hà nội, 2001.
 8. Các mô hình Xác suất và ứng dụng, phần 3: giải tích ngẫu nhiên. Nguyễn Duy Tiến, Nxb Đại học Quốc gia Hà nội, 2001.

III. Khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ (2003)

- Huân chương Lao động hạng Ba (2006)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2006)

 NewsVNU - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   |