Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGND.GS.TS Đặng Huy Ruận, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Đặng Huy Ruận

Sinh năm: 1939

Quê quán: Nam Định

Nơi công tác: Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Năm vào ngành: 1966

Số năm trực tiếp giảng dạy: 39

Nghỉ hưu năm 2005

I. Quá trình học tập/công tác:

-Tốt nghiệp chuyên ngành Toán điều khiển tại Trường ĐHTH Lomonoxop, Liên Xô năm 1966

-Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Toán điều khiển tại Trường ĐHTH Lêningrat, Liên Xô năm 1973

II. Hoạt động khoa học

- Giáo trình giảng dạy chính: Lý thuyết ngôn ngữ và Otomat; Toán logic; Lý thuyết đồ thị; Lý thuyết thuật toán

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Lý thuyết ngôn ngữ và Otomat

Các công trình khoa học tiêu biểu:

  1. Ổn độ phức tạp Otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy. Đặng Huy Ruận, Phùng Văn. Tạp chí Tin học và điều khiển học, Tập 14, số 4, 1998.
  2. On some results of regular hyper language. Dang Huy Ruan, Phung Van. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà nội t.XV, No, 1999.
  3. Lý thuyết ngôn ngữ và Otomat, Cận dưới độ phức tạp Otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy. Đặng Huy Ruận, Phùng Văn ổn. Tạp chí Tin học và điều khiển học Tập 15, số 2, 1999.
  4. Một số tính chất của lớp siêu ngôn ngữ phi ngữ cản. Đặng Huy Ruận, Phùng Văn ổn. Tạp chí Tin học và Điều khiển học Tập 16, số 2, 2000.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

  1. Lý thuyết đồ thị và ứng dụng. Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2000.
  2. Đại số Tuyến tính và Hình giải tích. Viết chung. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Phép tính Vi phân và Tích phân (hàm nhiều biến). Viết chung. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
  4. Phép tính Vi phân và Tích phân (hàm một biến). Viết chung. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
  5. Lý thuyết chuỗi và phương trình Vi phân. Viết chung. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

III. Khen thưởng:

- Huân chương Lao động hạng Ba (2002)

- Huân chương Lao động hạng Nhì (2005)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (1998)

- Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (2006)

 VNUnews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   |