Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. Đặng Thị Hạnh

Năm sinh: 1930 tại Nghệ An

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư

Công tác tại khoa: từ 1963 đến 1990

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Vichto Huygô (Truyện danh nhân). NXB Văn hoá, Hà Nội, 1976
 2. Tiểu thuyết Huygô (chuyên luận). NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1987.
 3. Lịch sử văn học Pháp thế kỷ XX (viết chung). NXB Thế giới, 1990.
 4. Lịch sử văn học Pháp thế kỷ XX (nhiều tác giả, chủ biên). NXB Thế giới, 1992.
 5. Một vài gương mặt văn xuôi Pháp thế kỷ XX. NXB Đà Nẵng, 2000.
 6. Beatrice Didier, George Sand. NXB Phụ nữ, 2004, 110 trang.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Vichto Huygô và công xã Pari // TCVH, số 2/1971.
 2. Cách thể hiện người phụ nữ Việt Nam chống Mỹ ở một số nữ tác giả nước ngoài (Viết chung với Lê Hồng Sâm) // TCVH, số 3/1973.
 3. Những lặp lại trong truyện kể Eugénie Grandet // Tạp chí văn học, số/1991.
 4. 80 năm sau khi tác phẩm “Về phía nhà ông Swann” ra đời // TCVH, số 4/1993.
 5. “Nàng tiên cá”, một số biến thái và phát triển của đề tài // TCVH, số 1/1996.
 6. Tự thuật và tiểu thuyết Pháp ở thế kỷ XX // TCVH, số 5/1998.
 7. Viết một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình // TCVH, số 10/1998.
 8. Proust và các đồng đẳng của ông: vài nét về kĩ thuật kể chuyện trong tiểu thuyết Tây Âu đầu thế kỉ XX // Tạp chí Văn học, số 1/2002.
 9. Ảo tưởng và thực tế trong “Ngày cuối cùng của người bị kết án” // Tạp chí Văn học, số 6/2002.
 10. Gustav Yanouch, Kafka nghĩ về thơ // Văn nghệ, số 6/ 2002.
 11. Từ những lá thư gửi nàng Felice đến “Vụ án” của Kaffka // KTNN, số 494, năm 2004.
 12. Asscouline, Người hư cấu // Văn nghệ Trẻ, số 28, 2003.
 13. Xung quanh vấn đề “Diễn giải và siêu diễn giải” của Umberto Eco: một vài liên tưởng thiết thực // Tạp chí Văn học nước ngoài, số 2/2005.
 14. Văn học Tây Âu thế kỉ XX - Những vấn đề đặt ra từ các tác phẩm lớn // Văn nghệ, số ra ngày 23/04/2005.
 15. Umberto Eco, Cái đẹp ở thế kỉ XX // Văn nghệ, số 53/ 2005

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |