Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Đỗ Thu Hà

Năm sinh: 1961 tại Hà Bắc

Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

Công tác tại Khoa từ 1984 đến 2001

I. Quá trình đào tạo

Đại học: 1978 - 1982, Khoa Ngữ văn ĐHTH Hà Nội.

Tiến sĩ: 1993 - 2000, tại Khoa Văn học, ĐHKHXH&NV.

II. Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Tìm hiểu một số biểu tượng trong nền văn hoá truyền thống Korea // Sách: Tương đồng văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc: (Nhiều tác giả). NXB VHTT, Hà Nội, 1996, trang 145 - 157.
 2. Văn học các nước Đông Nam Á (viết chung: Nguyễn Đức Ninh chủ biên). NXB ĐHQG Hà Nội, 1999.
 3. Văn học so sánh - Lý luận và ứng dụng (đồng tác giả). Viện Văn học - Trung tâm KHXH và NV chủ trì, NXB KHXH, 4/2001 (từ trang 733 đến 769).
 4. Thiền trong kịch Nô // in trong: GS. Nguyễn Cao Đàm chủ biên, Việt Nam - Nhật Bản sự giao thoa văn hoá (đồng tác giả). NXB VHTT, Hà Nội, 1994 (trang 155 - 164).

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Bước đầu so sánh Riêmkê Cămpuchia với sử thi Ramayana Ấn Độ // Tạp chí Văn học, số 3/1998.
 2. Một dị bản của sử thi Ramayana Ấn Độ // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2/1988.
 3. Vài nét về sân khấu Ấn Độ // Tạp chí Sân khấu, số 7 (231)/2000.
 4. Từ người phụ nữ cố truyền đến tạp chí người phụ nữ hiện đại trong văn xuôi của R. Tagore // Kỷ yếu Hội thảo Hội nghị Khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ năm. NXB ĐHQG Hà Nội, 4/2000.
 5. Những tiếp xúc ban đầu giữa Ấn Độ và Phương Tây // Kỷ yếu Hội thảo Đông phương học Việt Nam lần thứ nhất. NXB ĐHQG Hà Nội, 11/2000.
 6. Memory of Programme on Culture Intergration and The Fre-servation of National Indentity in Southeast Asia, Newsletters of ASEAN Universities Network, Bangkok, Thailand, 7/2000.
 7. ‘Share and Respect” in “An The Time of Closing The preparatory Training Program”, No. Second Quater 1994, Korean International Cooperation Agency - KOICA, Korea.
 8. Một vài biểu tượng văn hoá truyền thống trong văn hoá Hàn Quốc // in trong: Tương đồng văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc. NXB VHTT, Hà Nội, 1984, trang 145 - 157).
 9. Thơ hiện đại Korea và sự giao thoa văn hoá Đông và Tây // Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt - Hàn về Văn hoá truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá, Tp. Hồ Chí Minh, 9/2000 (tr. 223 - 235).
 10. Quan niệm đền bù về đạo đức của người Hàn Quốc thông qua tục ngữ và những thay đổi trong thời hiện đại // Kỷ yếu Hội thảo về Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc. TP. Hồ Chí Minh, 8/2001.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   |