Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS. Nguyễn Kim Đính

Năm sinh: 1931 tại Thanh Hoá

Học hàm, học vị: Giáo sư

Công tác tại khoa: từ 1963

I. Quá trình đào tạo

Đại học: 1969, Khoa văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

II. Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Măcxim Gorki. NXB Văn hoá, Hà Nội, 1981
 2. Lịch sử văn học Xô Viết (viết chung), tập I, (2 qutyển), tập III. NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1982, 1985.
 3. Từ điển văn học Xô Viết (viết chung) tập I, II. NXB KHXH, Hà Nội, 1983, 1993.
 4. Huygô với chúng ta (viết chung). NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1985.
 5. Victo Huygô ở Việt Nam (viết chung). Viện Văn học, Hà Nội, 1985.
 6. Lịch sử văn học Nga, tập III gồm 2 quyển (viết chung). NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1998.
 7. Nhìn lại một cuộc cách mạng trong thi ca (viết chung). NXB Giáo dục, Hà Nội, 1993.
 8. Đặng Thai Mai và văn học (viết chung). NXB Nghệ An, 1994.
 9. H.C.Andersen trên đất Việt (viết chung). NXB ĐHQG Hà Nội, 1996.
 10. Kỷ yếu Hội nghị khoa học - Kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Mười Nga. ĐHQG Hà Nội, 1997.
 11. Lịch sử văn học Nga (viết chung) chỉnh lý, tái bản lần I, lần II. NXB Giáo dục, 1997, 1998.
 12. Văn hoá và sự phát triển của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa (viết chung). NXB CTQG, Hà Nội, 1998.
 13. Về A.X.Puskin (viết chung). NXB Văn học và Trung tâm văn hoá và ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 1999.
 14. Puskin trước ngưỡng cửa của thế kỉ XXI (viết chung). NXB Thông tin, 2002.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Một số vấn đề về hình tượng trong thơ // Thông báo Khoa học - ĐHTH Hà Nội, 1964.
 2. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng phát huy cao độ tính khẳng định của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa // Thông báo khoa học - ĐHTH Hà Nội, 1972.
 3. Như hình với bóng một anh linh (Lênin và Bác Hồ trong thơ ca thế giới // Thông báo khoa học - ĐHTH Hà Nội, 1975.
 4. Maiacôpxki và vẻ đẹp hoàn chỉnh thống nhất của con người mới xã hội chủ nghĩa // Thông báo khoa học - ĐHTH Hà Nội, 1975.
 5. Lịch sử - nhân dân - con người trong sáng tác của M.Gorki // TCVH số 1/1978.
 6. Lép Tônxtoi - một bài học sâu sắc về sắc xuân sáng tạo của người nghệ sĩ, TCVH, số 6/1978.
 7. Puskin - nguồn thơ thẳm sâu cảm quan lịch sử hiện thực // TCVH, số 5/1979.
 8. Cải tiến chương trình văn học nước ngoài ở ngành ngữ văn Đại học // Tạp chí ĐH&THCN, số 9/1981.
 9. Xây dựng ngôi nhà chủ yếu trong tâm hồn // TCVH, số 2/1983.
 10. Hồi ức trữ tình về Anh - người chiến sĩ Xô Viết trong bão lửa thử thách ác liệt // Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, số 1/1985.
 11. Một số vấn đề thi pháp của nghệ thuật ngôn ngữ // TCVH, số 5 + 6/1985.
 12. V.I.Lênin - nguồn cảm hứng sáng tạo phong phú của trường ca Xô Viết // Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, số 3/1988.
 13. Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa với tư cách là trào lưu văn chương và phương pháp sáng tác // TCVH số 5/1989.
 14. M.Bakhatin và vấn đề ngôn từ văn chương // Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, số 6/1991.
 15. Về khuynh hướng nghiên cứu văn chương tự tại // TCVH, số 4/1993.
 16. Văn minh hoá - một số yếu tố chất lượng - thuộc tính của văn hoá // Tạp chí Thông tin KHXH, số 2/1994.
 17. Các nhà văn Nga và ký hiệu học văn chương // TCVH, số 3/1995.
 18. Puskin - khởi điểm của văn xuôi hiện thực Nga // TCVH, số 5/1999.

Đề tài khoa học:

 1. Những vấn đề về thi pháp của nghệ thuật ngôn ngữ từ. Đề tài cấp Bộ, mã số B91- 05- 48, thời gian thực hiện 1991 - 1993.
 2. Những vấn đề về thi pháp tự sự. Đề tài cấp ĐHQG, mã số QG 95-23, thời gian thực hiện 1996 - 1999.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |