Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GVC. Trần Thúc Việt

Năm sinh: 1953 tại Nghệ An

Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Cử nhân

Công tác tại Khoa: từ 1980.

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ nhiệm Khoa

Quá trình đào tạo

Đại học: 1970 - 1979. Sinh viên Khoa Ngữ văn, trường ĐHTH Hà Nội (từ 1971 - 1976 đi bộ đội)

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Tương đồng văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc (viết chung). NXB Văn hoá, Hà Nội 1996.
 2. Motievs in Korean Folktales. Korean Foundation Fellows (Korean Studies Fellowship). Seoul, 1997.
 3. Văn học các nước Đông Nam Á (viết chung). NXB ĐHQG Hà Nội, 1999.
 4. Văn học Korea (Triều Tiên- Hàn Quốc). Giáo trình đại học, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006.
 5. Diện mạo văn học cận – hiện đại Lào (viết chung cùng Đức Ninh) chuyên luận. NXB KHXH, Hà Nội, 2006.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Mối quan hệ giữa yếu tố truyền thống và cách tân trong tiểu thuyết Lào hiện đại // Tạp chí KH, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2/1994.
 2. Mấy đặc điểm lớn của nền văn học một số nước Đông Nam Á // Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội, số 3/1997.
 3. Vị trí của đạo Phật trong đời sống văn hoá xã hội Lào // Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 1/1998.
 4. Ba đặc trưng chủ yếu của nền văn học viết truyền thống Lào // Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, số 4/1998.
 5. Mấy nét về sự biến đổi cơ cấu gia đình Hàn Quốc // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 3/1998.
 6. Mấy nét phác thảo về hội hoạ Hàn Quốc qua các thời kỳ lịch sử // Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 7/1998.
 7. Nhận diện văn học Đông Nam Á qua một số đặc trưng cơ bản // Tạp chí Văn học nước ngoài, số 6/1998.
 8. Một số vấn đề về giao lưu, tiếp biến văn hoá khu vực và nghiên cứu văn học Việt Nam trong mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á // Tạp chí KH ĐHQG Hà Nội, số 2/2001.
 9. Về vấn đề tiếp biến văn học khu vực Đông Nam Á // Kỷ yếu Hội thảo KH, ĐH KHXH&NV. NXB ĐHQG Hà Nội, 2000.
 10. Vấn đề dân tộc hoá và hiện đại hoá trong nền văn học một số nước ở Đông Nam Á // Tạp chí Văn học, số 7/2001.
 11. Mấy đặc điểm của tôn giáo ở Đông Nam Á // Tạp chí KH và Tổ quốc, số 9 (166) tháng 5/2001.
 12. Vị trí của Phật giáo trong đời sống văn hoá - xã hội Đông Nam Á // Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 6/2002.
 13. Kim Sakát nhà thơ hài hước nổi tiếng của Hàn Quốc thế kỷ XVIII // Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế. “Những vấn đề văn học - ngôn ngữ Việt Nam - Hà Quốc”, 12/1996.
 14. Tổng quan 7 thập kỷ văn học hiện đại Hàn Quốc // Báo cáo tại Hội thảo quốc tế Những vấn đề văn học - ngôn ngữ Việt Nam - Hàn Quốc, 1996.
 15. Sử dụng phương pháp liên ngành và đa ngành trong nghiên cứu và giảng dạy văn học Đông Nam Á // in trong: Một số vấn đề về lý luận và lịch sử văn học. NXB ĐHQGNH, 2002.
 16. Hình tượng Tổ quốc và khát vọng thống nhất đất nước trong thơ hiện đại Korea nửa đầu thế kỷ XX // Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 2/2003, trang 14 - 21.
 17. Các chặng đường phát triển của văn xuôi hiện đại Korea thế kỷ XX // Kỷ yếu hội thảo quốc tế Giao lưu kinh tế- văn hoá Hàn Quốc- Việt Nam, Trung tâm Văn hoá Quốc tế và Phòng thương mại Việt Nam, tháng 12/2003.
 18. Thơ hiện đại Korea thế kỷ XX - Một số khuynh hướng và hình tượng chủ yếu // Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Giao lưu kinh tế - văn hoá Hàn Quốc - Việt Nam, Trung tâm Văn hoá Quốc tế và Phòng thương mại Việt Nam, tháng 12/2003.
 19. Ảnh hưởng của văn học dân gian đối với văn xuôi Lào hiện đại // Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 5/ 2004.
 20. Chữ viết Hangul và sự ra đời nền văn học Quốc ngữ ở Korea // Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giá trị sáng tạo chữ viết Hangul và vai trò của nó trong phát triển văn hóa – giáo dục Hàn Quốc. Hội Ngôn ngữ học và Khoa Đông phương tổ chức, tháng 10/2006.
 21. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn xuôi Lào hiện đại // Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề hiện đại trong nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn. NXB ĐHQG HN, 2006.
 22. Phác thảo những chặng đường lớn của văn xuôi hiện đại Korea thế kỷ XX. Tạp chí Khoa học, ĐHQG HN, số 3/2006.

Đề tài khoa học:

 1. Ảnh hưởng của văn học dân gian đối với tiểu thuyết Lào hiện đại // Đề tài NCKH cấp trường, mã số T98 - 02, nghiệm thu loại tốt, 1999.
 2. Truyện thơ Đông Nam Á - Nguồn gốc và đặc trưng thể loại. Đề tài NCKH cấp ĐHQG, mã số QX.2002.02, nghiệm thu loại tốt.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   |