Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Lê Anh Tuấn

Năm sinh: 1949 tại Thanh Hoá

Học hàm, học vị: Giảng viên chính,

Cử nhân

Công tác tại Khoa: từ 1978.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa

Quá trình đào tạo

Đại học: 1977, Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Giáo trình Hán Nôm (phần chữ Nôm). NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1990.
 2. Chữ Nôm thực hành. NXB ĐHQGHN, 2004, 505 trang.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Nguyễn Quý Đức - cái đạo đức cao quý từ quê hương Đại Mỗ // Hà Nội - di tích và văn vật, Hà Nội, 1994 (viết chung).
 2. Tương đồng văn hoá Việt Nam và Hán Quốc trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn tự // in trong: Tương đồng văn hoá Việt Nam và Hàn Quốc. NXB Văn hoá Thông tin, 1996.
 3. Tìm hiểu chữ Nôm có dấu phụ trong hệ thống cấu tạo chữ Nôm // Nghiên cứu Hán Nôm, số 1/1986, trang 33 – 37.
 4. Biệt lệ - Điều đáng lưu ý khi đọc và phiên âm chữ Nôm // Tạp chí Hán Nôm, số 1/1991.
 5. Sách giáo khoa văn phổ thông, nhìn từ góc độ từ Hán Việt // Tạp chí Hán Nôm, số 2/1996.
 6. 20 năm ngành học Hán Nôm // Tạp chí Khoa học và Tổ quốc, 1997.
 7. Vài suy nghĩ về dạy và học chữ Nôm // Tạp chí Hán Nôm, số 4/1998.
 8. Sách song ngữ Hán Nôm – loại hình đặc thù của di sản Hán Nôm // Tạp chí Hán Nôm, số 5/2002, trang 25 - 30
 9. Hán Nôm vừa là phương tiện vừa là đối tượng nghiên cứu // in trong: Những vấn đề Hán Nôm học, tập I, NXB ĐHQGHN, 2002. tr 123 – 130.
 10. Sách song ngữ Hán Nôm, loại hình đặc thù của di sản Hán Nôm // Tạp chí Hán Nôm, số 5/2002.
 11. Câu đối Hán Nôm ở di tích lịch sử văn hoá Hà Nội – những vấn đề đặt ra // in trong: Thông báo Hán Nôm học 2003, Viện nghiên cứu Hán Nôm xuất bản, 2004.
 12. Vấn đề dạy Hán Nôm trong nhà trường // Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc về Dạy Hán Nôm trong trường ĐH và CĐ, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005.

Đề tài khoa học:

 1. Khảo sát từ mang yếu tố Hán Việt trong sách văn phổ thông (hệ 12 năm). Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - B.93.05.117, nghiệm thu 9/12/1995.
 2. Câu đối Hán Nôm trong các di tích lịch sử văn hoá nội thành Hà Nội. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN, mã số QX.2001-08, nghiệm thu 4/2004.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   |