Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Lê Huy Tiêu

Năm sinh: 1935 tại Thái Bình

Học hàm, học vị: PGS. Tiến sĩ

Công tác tại Khoa: từ 1961

Quá trình đào tạo

Đại học: 1954 - 1960 tại Trung Quốc, chuyên ngành Văn học Trung Quốc.

Tiến sĩ: 1988, tại ĐHTH Hà Nội.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Tam Quốc diễn nghĩa (viết tựa). NXB Văn học, Hà Nội, 1995.
 2. Tân Thư và xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (đồng chủ biên). NXB CTQG, Hà Nội, 1997.
 3. Từ điển Trung - Việt (soạn chung). NXB KHXH, Hà Nội, 1992.
 4. Thành ngữ điển cố Trung Quốc. NXB KHXH, Hà Nội, 1993
 5. Đông Chu liệt quốc (hiệu đính và viết tựa). NXB KHXH, Hà Nội, 1988.
 6. Cảm nhận mới về văn hóa văn học Trung Quốc. NXB ĐHQG HN, 2004.
 7. Tiểu thuyết Trung Quốc đương đại (1976 – 2000). NXB ĐHQG HN, 2006.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Dưới ngọn cờ hồng // NCVH, số 1/1962.
 2. Đọc “Đá đỏ”, tiểu thuyết của La Quảng Bân và Dương Ích Ngôn // TCVH, số 10/1964.
 3. Bài ca tuổi trẻ // TCVH, số 8/1965.
 4. Điền hình của sự gian trá và tàn ác của giai cấp thống trị Trung Quốc qua nhân vật Tào Tháo trong “Tam quốc diến nghĩa” // TCVH, số 6/1980.
 5. Số phận bi thảm của tri thức Trung Hoa qua phim “Mối tình cay đắng” // TCVH, số 2/1982.
 6. Thơ mông lung, một loại thơ tắc tị của Trung Quốc gần đây // TCVH, số 2/1985.
 7. Đi theo con đường của Lỗ Tấn, dòng văn học “Phản tỉnh dân tộc” ra đời những năm gần đây ở Trung Quốc // Tạp chí Văn học, số 4/1995.
 8. Thử so sánh thi pháp của “Tam quốc diễn nghĩa” và “Thuỷ hử truyện” // TCVH, số 2/1996.
 9. Tiểu thuyết Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa // Tạp chí Văn học, số 10/1999.
 10. Vương Mông - nhà văn đi tiên phong trong việc đổi mới tiểu thuyết đương đại Trung Quốc // 7/2000.
 11. Hình ảnh Hồ Chủ Tịch trong thơ văn Trung Quốc // Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 6/2001.
 12. Văn hoá truyền thống trên con đường phát triển của Trung Quốc // Tạp chí Cộng sản, số 12/1991.
 13. Xã hội Trung Quốc qua một số tác phẩm văn học Trung Quốc gần đây // Tạp chí Cộng sản, số 8/1985.
 14. Nho giáo và cuộc sống hôm nay // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 2/1998.
 15. Du lịch thành cổ Tây An // Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 2/1996.
 16. Vấn đề trọng dụng người có đức có tài trong Tam Quốc diễn nghĩa // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 5/1996.
 17. Văn hoá truyền thống trên con đường phát triển của Trung Quốc // Tạp chí Cộng sản, số 12/1991.
 18. Văn hoá truyền thống Trung Quốc - tinh hoa và cặn bã // Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, số 2/1990.
 19. Lỗ Tấn - người kế thừa và cách tân nền văn học cổ điển Trung Quốc // Tập san Văn học nước ngoài. Tủ sách Nghiên cứu khoa học - Đại học Tổng hợp 1975.
 20. Quan niệm nhân sinh trong truyền thống văn hoá phương Đông // Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 4/1999.
 21. Vài nét về phong tục Hàn Quốc // Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Việt - Hàn. Trường ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh thực hiện 9/2000.
 22. Tình hình nghiên cứu văn học Đài Loan ở Trung Quốc đại lục // in trong: Đài Loan một con rồng châu Á. NXB Hội nhà văn, 1994.
 23. Truyện Xuân Hương - một kiệt tác văn học Hàn Quốc // in trong: Tương đồng Văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc. NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1996.

* Các công trình thống kê chưa đầy đủ (Ban biên soạn)

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |