Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Lưu Khắc Thịnh

Năm sinh: 1940 tại Nam Định

Học hàm, học vị: GVC, Thạc sỹ

Công tác tại Khoa: từ 1970 – 1974

Quá trình đào tạo

Đại học: 1960 - 1964, Đại học Tổng hợp, Hà Nội.

Sau đại học: Học viện CTQG HCM, 1981.

Thực tập sinh cao cấp: 1987, CHDC Đức.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình, bài báo:

  1. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (viết chung), Đại học Tổng hợp Hà Nội xuất bản, 1993, 1995.
  2. Công chúng với văn học, Báo Văn nghệ, 1964.

* Nhiều chuyên đề nghiên cứu về lý luận kinh tế và các báo cáo khoa học thời kỳ công tác tại Khoa Mác – Lênin và Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban soạn thảo xin phép không thống kê.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |