Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Trần Nho Thìn

Năm sinh: 1952 tại Hà Tây

Học hàm, học vị: PGS. Tiến sĩ

Công tác tại Khoa: từ 1979.

Chức vụ hiện tại: Chủ nhiệm Bộ môn Văn học Việt Nam trung đại

Quá trình đào tạo

Đại học: Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn ĐHTH Hà Nội năm 1974.

Tiến sĩ: Viện Đông phương học, Viện Hàn Lâm KH LX, 1989.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Từ điển văn học, 2 tập. NXB KHXH, HN, 1983 (viết chung).
 2. Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997 (viết chung).
 3. Nguyễn Du và quan niệm của nho giáo về nhân cách, (tiếng Nga). NAUKA, M. 1989.
 4. Nguyễn Công Trứ-về tác gia, tác phẩm. NXB GD, 2003.
 5. Văn học trung đại Việt Nam d­ưới góc nhìn văn hóa. NXB Giáo dục, 2003.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Một vài vấn đề đặt ra xung quanh việc phân loại thư tịch của Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú // Tạp chí Văn học, số 4/1981.
 2. Tìm hiểu luận đề trong Truyện Kiều để xem xét vấn đề có hay không chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm này // Tạp chí Văn học, số 1/1983.
 3. Tìm hiểu nguyên tắc phản ánh thực tại trong văn chương nhà nho // Tạp chí Văn học, số 5/1986.
 4. Sáng tác thơ ca thời cổ và sự thể hiện cái tôi tác giả // Tạp chí Văn học, số 6/1993.
 5. Mối quan hệ giữa cái tôi nhà nho và thực tại trong văn chương cổ // Tạp chí Văn học, số 2/1994.
 6. Phản ánh cuộc sống xã hội trong văn chương nhà nho: công thức và sáng tạo // Tạp chí Văn học, số 11/1999.
 7. Thơ mới nhìn từ thơ cũ: Loại hình học của thơ ca trung đại và hiện đại // Tạp chí Văn học, số 1/2000.
 8. “Bình Ngô đại cáo” dưới ánh sáng loại hình học văn hoá trung đại // Tạp chí Văn học, số 5 /2000.
 9. Mô hình hai thế giới và phương pháp luận nghiên cứu văn học trung đại // Tạp chí Văn học, số 12/2000.
 10. Bi kịch tinh thần của nhà nho Việt Nam với tính cách một nhân vật văn hoá // Tạp chí Văn học, số 7/2000.
 11. Từ những biến động trong nguyên tắc phản ánh thực tại của văn chương nhà nho đến bức tranh sinh hoạt nông thôn trong thơ Nguyễn Khuyến // in trong: Thi hào Nguyễn Khuyến - Đời và Thơ. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992.
 12. Thiên nhiên - Một phương tiện nghệ thuật đặc thù thể hiện lý tưởng thẩm mỹ của nhà thơ xưa // Tạp chí khoa học ĐHTH Hà Nội, số 1/1986; số 2/1990.
 13. Nhìn lại mối quan hệ giữa văn và đạo // Tạp chí khoa học ĐHTH Hà Nội, số 2/1990.
 14. Văn hoá Việt Nam thời Lý và vấn đề ph­­ơng pháp luận nghiên cứu văn học trung đại // Kỷ yếu hội thảo khoa học Lý Công Uẩn và v­­ương triều Lý, Hà Nội, 2000.
 15. Một số quan điểm nghiên cứu văn học của giáo sư­­ Trần Đình H­ư­ợu// in trong: Văn học sử, những quan niệm mới, những tiếp cận mới, Hà Nội, 2000.
 16. Nghiên cứu và giảng dạy văn học trung đại nhìn từ góc độ văn hoá học // Tạp chí Văn học, số 2/2002.
 17. Tính hệ thống của tiến trình lịch sử văn học Việt Nam// Tạp chí Văn học, số 7/2002.
 18. Thử phác hoạ tiến trình văn học trung đại Việt Nam (theo quan điểm của một tác gia trung đại) // Tạp chí Văn học, số 5/2003.
 19. Tài tình- một vấn đề văn hoá của thời đại Nguyễn Du // Tạp chí Văn học, số 7/2003.
 20. Nguyễn Công Trứ và thời đại chúng ta // in trong: Nguyễn Công Trứ , về tác gia và tác phẩm, Hà Nội, 2003.
 21. Cảm nhận của Nguyễn Du về xã hội trong Truyện Kiều // Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 5/2004.
 22. Đối t­ượng của phê bình văn học trong bối cảnh xã hội đ­ương đại // Nghiên cứu văn học, số 7/2004.
 23. Thông tin b­ước đầu về ứng xử của giới lý luận quốc tế đối với các lý thuyết văn học trong thế kỷ XX // Nghiên cứu văn học, số 1/2005.
 24. Cách đọc huyền thoại trong bối cảnh lý thuyết thế kỷ XX // Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 6/2005.
 25. Viết lịch sử văn hóa Việt Nam: lý luận phải đi tr­ước một bước // Tạp chí Văn hóa dân gian, số 5/2005.
 26. Sử thi “Kranăng c­ớp BingKông” ( dân tộc Mơ Nông) // Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 3/2005.
 27. Lịch sử đánh giá nhân vật Truyện Kiều // Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 11/2005.
 28. Tr­ường hợp Nguyễn Du: văn học trung đại từ chủ nghĩa dân bản đến chủ nghĩa nhân bản // Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 12/2005.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |